Respektování intimity u pacientů v bezvědomí /

Diplomová práce je zaměřena na respektování intimity u pacientů v bezvědomí. V teoretické části práce se pojednává o pojmu intimita, o poruchách vědomí a potřebách těchto pacientů, o vybraných právních normách vztahujících se k dané problematice, a o možnostech vzdělávání sester. V empirické části j...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Ondrášková, Sylva (Dissertant)
Other Authors: Vasmanská, Soňa, 1987- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/425184/lf_m/
Cover Image
Description
Summary:Diplomová práce je zaměřena na respektování intimity u pacientů v bezvědomí. V teoretické části práce se pojednává o pojmu intimita, o poruchách vědomí a potřebách těchto pacientů, o vybraných právních normách vztahujících se k dané problematice, a o možnostech vzdělávání sester. V empirické části jsou předkládány a analyzovány výsledky z kvantitativní metody šetření pomocí nestandardizovaného dotazníku. Dotazník byl určen všeobecným sestrám pracujícím na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, které měly zkušenost s péčí o pacienty v bezvědomí. Zabýval se zjištěním úrovně znalostí postupů pro zachovávání intimity u pacientů v bezvědomí, míru zachovávání intimity, zájem a motivaci o další vzdělávání v oblasti péče o pacienty v bezvědomí.
The thesis is focused on respect privacy of unconscious patients. Theoretical part deals with the notion of privacy, disorders of consciousness and needs of patients with such disorders, the selected legal standards relating to the issue, and the possibilities for nursing education. Results of a quantitative survey methods using non-standardized questionnaire are analyzed and presented in the empirical part. The questionnaire was designed for general nurses working at a department of anesthesiology and intensive care that had experience in caring for unconscious patients. It dealt with the detection of level of knowledge of procedures for maintaining intimacy in unconscious patients, maintaining level of intimacy, interest and motivation for further training in the area of taking care of unconscious patients.
Item Description:Vedoucí práce: Soňa Vasmanská
Physical Description:119 listů