Aplikace modelu ALACT reflektivní praxe do vzdělávání sester v intenzivní péči /

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na téma Aplikace modelu ALACT reflektivní praxe do vzdělávání sester v Intenzivní péči. Práce je rozdělena na dvě části. Úkolem teoretické části diplomové práce je objasnit základní pojmy spojené s reflexí a nastínit ji v kontextu intenzivní péče včetně specif...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Bezděková, Jitka (Dissertant)
Other Authors: Knechtová, Zdeňka (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/222719/lf_m/
Cover Image
Description
Summary:Předkládaná diplomová práce je zaměřena na téma Aplikace modelu ALACT reflektivní praxe do vzdělávání sester v Intenzivní péči. Práce je rozdělena na dvě části. Úkolem teoretické části diplomové práce je objasnit základní pojmy spojené s reflexí a nastínit ji v kontextu intenzivní péče včetně specifikace modelu ALACT.Empirická část je založena na kvalitativní metodě sběru dat pomocí ohniskové skupiny a na analýze Záznamu zkušeností z praxe u studentů Intenzivní péče Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Cílem diplomové práce bylo zjistit pohled studentů Intenzivní péče na reflexi a práci s ní, dále jejich názor na práci s modelem ALACT a jeho objektivizaci pomocí vyhodnocení Záznamů zkušeností z praxe.
This diploma thesis is focused on the topic of Application of the model ALACT reflective practice in the nursing education in Intensive care. The thesis is divided into two parts. The goal of the theoretical part is to define basic terms connected with reflection in the intensive care context and specify the ALACT model. The empirical part is based on a qualitative research method with use of a focus group and the reflective diaries analysis in the group of Intensive care students from the Masaryk University. The aim of the thesis was to find out the Intensive care students perspective of reflection, their opinion on the work with the model ALACT and objectification of this opinion by reflective diaries analysis.
Item Description:Vedoucí práce: Zdeňka Knechtová
Physical Description:93 listů