Vliv dominantní rukodělné výroby na formování a proměnu venkovských společenství na příkladu obcí Křižánky a Metylovice. Identifikace specifických forem rukodělné výroby

Předkládaná disertační práce je výsledkem několikaletého výzkumu zaniklého rukodělného řemenářství v obci Metylovice a pilnikářství v obci Křižánky. Přestože téma rukodělné výroby již více než sto let stojí v zorném úhlu národopisného bádání, je stále patrný určitý nedostatek prací věnujících se dop...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Michalička, Václav, 1978- (Dissertant)
Other Authors: Drápala, Daniel, 1976- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/282253/ff_d/
Cover Image
LEADER 06421ctm a22010337a 4500
001 MUB01001019036
003 CZ BrMU
005 20150921101220.0
008 141206s2014 xr ||||| |||||||||||cze d
STA |a POSLANO DO SKCR  |b 2021-03-08 
035 |a (ISMU-VSKP)142499 
040 |a BOD114  |b cze  |d BOD001 
072 7 |a 39  |x Kulturní antropologie. Etnologie. Etnografie  |2 Konspekt  |9 1 
080 |a 67/68(091)  |2 MRF 
080 |a (437.3)  |2 MRF 
080 |a 685.17  |2 MRF 
080 |a 621.7-034  |2 MRF 
080 |a 39  |2 MRF 
080 |a 398.3  |2 MRF 
080 |a 39:001.891  |2 MRF 
080 |a 572.028  |2 MRF 
080 |a (437.324)  |2 MRF 
080 |a (437.326)  |2 MRF 
080 |a (043.3)  |2 MRF 
100 1 |a Michalička, Václav,  |d 1978-  |7 mzk2007401141  |% UČO 282253  |4 dis 
242 1 4 |a The influence of dominant handicraft production on the formation and transformation of rural communities illustrated by an example of municipalities Křižánky and Metylovice. Identification of specific forms of handicraft production  |y eng 
245 1 0 |a Vliv dominantní rukodělné výroby na formování a proměnu venkovských společenství na příkladu obcí Křižánky a Metylovice. Identifikace specifických forem rukodělné výroby  |h [rukopis] /  |c Václav Michalička 
260 |c 2014 
300 |a 162 l. 
500 |a Vedoucí práce: Daniel Drápala 
502 |a Dizertace (Ph.D.)--Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2014 
520 2 |a Předkládaná disertační práce je výsledkem několikaletého výzkumu zaniklého rukodělného řemenářství v obci Metylovice a pilnikářství v obci Křižánky. Přestože téma rukodělné výroby již více než sto let stojí v zorném úhlu národopisného bádání, je stále patrný určitý nedostatek prací věnujících se dopadu rukodělné produkce na venkovskou komunitu v širokých ekonomických, sociálních a kulturních souvislostech. Cílem této práce je alespoň částečně přispět k poznání vzájemných vazeb výroby, podílu rukodělné práce a specifické technologie na ekonomické a sociální aspekty promítající se do každodenního života venkovské society. Dlouholetý cílený terénní i archivní výzkum zaměřený na Metylovice a Křižánky vytvořil předpoklady k zpracování analýzy vlivu specifických rukodělných výrob na formování a proměnu venkovských společenství v širším historickém kontextu. Obě rukodělné výroby - v Křižánkách pilnikářství, v Metylovicích řemenářství - představovaly již v době svého rozkvětu v druhé polovině  |% cze 
520 2 9 |a The presented dissertation is the result of several years’ research of extinct handmade belt making in the village of Metylovice and file making in the village of Křižánky. Although the topic of handicraft production has been the focus of attention of ethnographic research for more than a century, there is still a noticeable lack of works dealing with the impact of handicraft production on rural community in the broad economic, social and cultural contexts. The aim of this work is at least partially contribute to the knowledge of the mutual relations of production, the share of craftsmanship and specific technology in the economic and social aspects, reflected in the daily life of rural society. Longtime targeted field and archival research focused on Metylovice and Křižánky created conditions to prepare an analysis of the impact of specific handicraft production on the formation and transformation of rural communities in a wider historical context. Both handicraft productions – file m  |9 eng 
648 7 |a 18.-20. století  |7 ch757019  |2 czenas 
650 0 7 |a dějiny řemesel  |7 ph488970  |z Česko  |y 18.-20. století  |2 czenas 
650 0 7 |a etnografický výzkum  |7 ph120017  |2 czenas 
650 0 7 |a lidová kultura  |7 ph122304  |z Česko  |y 18.-20. století  |2 czenas 
650 0 7 |a lidové zvyky  |7 ph137518  |z Česko  |y 18.-20. století  |2 czenas 
650 0 7 |a řemenářství  |7 ph412821  |z Česko  |y 18.-20. století  |2 czenas 
650 0 7 |a sociální antropologie  |7 ph125775  |2 czenas 
650 0 7 |a zpracování kovů  |7 ph135518  |z Česko  |y 18.-20. století  |2 czenas 
650 0 9 |a belt production  |2 eczenas 
650 0 9 |a ethnographical research  |2 eczenas 
650 0 9 |a folk culture  |2 eczenas 
650 0 9 |a folk customs  |2 eczenas 
650 0 9 |a history of handicrafts  |2 eczenas 
650 0 9 |a metal processing  |2 eczenas 
650 0 9 |a social anthropology  |2 eczenas 
651 7 |a Křižánky (Česko)  |7 ge160038  |2 czenas 
651 7 |a Metylovice (Česko)  |7 ge129998  |2 czenas 
651 9 |a Křižánky (Czechia)  |2 eczenas 
651 9 |a Metylovice (Czechia)  |2 eczenas 
655 7 |a disertace  |7 fd132024  |2 czenas 
655 9 |a dissertations  |2 eczenas 
658 |a Historické vědy (čtyřleté)  |b Etnologie  |c FF D-HI4 ET (ET)  |2 CZ-BrMU 
700 1 |a Drápala, Daniel,  |d 1976-  |7 xx0025944  |% UČO 9906  |4 ths 
710 2 |a Masarykova univerzita.  |b Ústav evropské etnologie  |7 olak2002158673  |4 dgg 
856 4 1 |u http://is.muni.cz/th/282253/ff_d/ 
CAT |c 20141206  |l MUB01  |h 0422 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20141210  |l MUB01  |h 1143 
CAT |c 20150901  |l MUB01  |h 1452 
CAT |a HANDL  |b 02  |c 20150911  |l MUB01  |h 1009 
CAT |a SVOBODOVA  |b 02  |c 20150921  |l MUB01  |h 1012 
CAT |c 20150921  |l MUB01  |h 1414 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20150921  |l MUB01  |h 1705 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20151013  |l MUB01  |h 0759 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20151013  |l MUB01  |h 0808 
CAT |c 20151210  |l MUB01  |h 1518 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20151210  |l MUB01  |h 1811 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20151226  |l MUB01  |h 0528 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20160317  |l MUB01  |h 1204 
CAT |c 20161008  |l MUB01  |h 2240 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20161012  |l MUB01  |h 1303 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20170329  |l MUB01  |h 0753 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20180222  |l MUB01  |h 0802 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20190104  |l MUB01  |h 2331 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20190320  |l MUB01  |h 0828 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20191008  |l MUB01  |h 1433 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20191210  |l MUB01  |h 1447 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20201006  |l MUB01  |h 0134 
CAT |c 20210308  |l MUB01  |h 1030 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20210322  |l MUB01  |h 1146 
CAT |c 20210614  |l MUB01  |h 1012 
CAT |c 20210614  |l MUB01  |h 1959 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20210723  |l MUB01  |h 0015 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20210724  |l MUB01  |h 1234 
M54 |a 39 
LOW |a POSLANO DO SKCR  |b 2021-03-08