Pánevní sentinelová uzlina u nádorů genitourinárního traktu

STANÍK Michal. Pánevní sentinelová uzlina u urologických malignit. Brno, Lékařská fakulta MU, 2014, 83 s. Disertační práce. V disertační práce jsou zhodnoceny možnosti vyšetření sentinelové uzliny (SU) u karcinomu prostaty a měchýře. Na vlastním souboru 80 pacientů s karcinomem prostaty jsme prokáza...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Staník, Michal, 1977- (Dissertant)
Other Authors: Doležel, Jan, 1956- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/244020/lf_d/
Cover Image
Description
Summary:STANÍK Michal. Pánevní sentinelová uzlina u urologických malignit. Brno, Lékařská fakulta MU, 2014, 83 s. Disertační práce. V disertační práce jsou zhodnoceny možnosti vyšetření sentinelové uzliny (SU) u karcinomu prostaty a měchýře. Na vlastním souboru 80 pacientů s karcinomem prostaty jsme prokázali schůdnost vyšetření SU a vysokou senzitivitu vyšetření ve vztahu k záchytu uzlinových metastáz. Vyhodnotili jsme vliv různého rozsahu pánevní lymfadenektomie (LAE) na přesnost určení stádia onemocnění a na pravděpodobnost odstranění všech uzlinových metastáz, z čehož nejlépe vyšla kombinace vyšetření SU a rozšířené LAE. Vyšetření SU zvyšuje přesnost stagingu individuálním stanovením nutného rozsahu LAE a důkladnějším histologickým vyšetřením SU. V současnosti je u karcinomu prostaty vyšetření SU komplementární k LAE, do budoucna má potenciál nahradit LAE u selektovaných pacientů.
STANÍK Michal. Pelvic sentinel lymph node in urologic malignancies. Brno, Faculty of Medicine, Masaryk University, 2014, 83 pp., Dissertation. In this dissertation the clinical role of sentinel lymph node (SLN) dissection was evaluated in prostate and bladder cancer. Operating on 80 patients with prostate cancer we proved feasibility of SLN biopsy and high sensitivity of the procedure. We demonstrated the impact of various templates of pelvic lymphadenectomy (PLND) on staging accuracy and probability of metastatic nodes removal. The combination of PLND and SLN biopsy had the best results. SLN dissection increases staging accuracy, it provides individualized extent of PLND and meticulous histologic examination of the lymph nodes. At the present time SLN biopsy is complementary to PLND, with potential to replace it in selected group of patients in the future.
Item Description:Vedoucí práce: Jan Doležel
Physical Description:83 l.