Vliv mutací TP53 na regulaci buněčné homeostázy

V diplomové práci jsem se zabývala chováním standardního proteinu p53 (wtp53) a jeho mutantních forem (mtp53) u několika typů nádorových linií. Wtp53 je významný nádorový supresor, který bývá mutován ve více než 50 % případů nádorů. V práci jsem se věnovala především studiu nejčastěji se vyskytující...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Pastuchová, Alena (Dissertant)
Other Authors: Brázdová, Marie, 1973- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2014
Subjects:
p53
Online Access:http://is.muni.cz/th/357864/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:V diplomové práci jsem se zabývala chováním standardního proteinu p53 (wtp53) a jeho mutantních forem (mtp53) u několika typů nádorových linií. Wtp53 je významný nádorový supresor, který bývá mutován ve více než 50 % případů nádorů. V práci jsem se věnovala především studiu nejčastěji se vyskytujících kontaktních a konformačních mutantů proteinu p53. Nemalá pozornost je věnována zinku, který stabilizuje strukturu DNA vazebné domény a je nezbytný pro správnou konformaci a funkci p53. Protein p53 se podílí na regulaci buněčné homeostázy. Účastní se jak regulace glykolýzy, pentosofosfátového cyklu, oxidativního stresu, tak i apoptózy. V experimentální části práce byla sledována reakce nádorových linií, exprimujících endogenní či exogenní wtp53/mtp53 (R273H, R273C, R248W, G245S), na působení cytostatik a iontů zinku, případně jejich kombinací. Byly aplikovány testy cytotoxicity, buněčného přežívání, migrace a dále byla sledována odpověď na úrovni transaktivace promotorů, změn exprese genů
In my work I deal with the behavior of wild type protein p53 (wtp53) and its mutant forms (mtp53) in several types of cancer cell lines. Wtp53 is an important tumor suppressor that is mutated in over 50 % of tumors. In my work I focused mainly on the study of the most frequent contact and conformational mutant variants of p53 protein. Significant attention is paid to zinc that stabilizes the structure of the DNA binding domain and is essential for proper conformation and function of p53. The p53 protein is involved in regulation of cellular homeostasis. It participates in the regulation of glycolysis, penthose-phosphate pathway, oxidative stress and apoptosis. In the experimental part of the study we observed responses of tumor cell lines expressing endogenous or exogenous wtp53/mtp53 (R273H, R273C, R248W, G245S) to cytostatics, zinc ions, or their combination. MTT test, colony forming assay and Scratch assay were utilized. Then the response was investigated for targets associated with
Item Description:Vedoucí práce: Marie Brázdová
Physical Description:85 l. : il.