Význam syntázy mastných kyselin v působení dietetických mastných kyselin na epiteliální buňky tlustého střeva /

Předmětem diplomové práce bylo přispět k objasnění významu syntázy mastných kyselin (FASN) v regulaci cytokinetiky nádorových buněk epitelu tlustého střeva po působení vysoce nenasycené esenciální n-3 mastné kyseliny dokosahexaenové (DHA). Experimenty byly provedeny na lidské buněčné linii DLD-1 odv...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Bogorová, Jana (Dissertant)
Other Authors: Straková, Nicol (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/356432/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Předmětem diplomové práce bylo přispět k objasnění významu syntázy mastných kyselin (FASN) v regulaci cytokinetiky nádorových buněk epitelu tlustého střeva po působení vysoce nenasycené esenciální n-3 mastné kyseliny dokosahexaenové (DHA). Experimenty byly provedeny na lidské buněčné linii DLD-1 odvozené od adenokarcinomu tlustého střeva a byly zaměřeny na stanovení účinků DHA u těchto buněk s ohledem na expresi FASN, klíčového enzymu endogenní de novo syntézy mastných kyselin. Nádorové buňky jsou charakteristické změnami lipidového metabolizmu, které jsou spojeny se zvýšením exprese či aktivity FASN. Tento enzym chrání nádorové buňky před poškozením vnitrobuněčných struktur a indukcí buněčné smrti. Exprese a aktivita FASN může být modulována signální dráhou fosfatidylinositol 3-kinázy (PI3K)/Akt, představující proliferační signály, a AMPK (AMP aktivovaná protein kináza) kinázou, která řídí katabolické procesy a je antagonistou PI3K/Akt dráhy.
The aim of this thesis was to contribute the unraveling of the importance of fatty acid synthase (FASN) in regulation of cytokinetics of colon cancer epithelial cells after exposure to treatment of unsaturated essential n-3 docosahexaenoic acid. For our experiments human colon adenocarcinoma-derived DLD-1 cell were used and we focused on evaluation of DHA effects in these cells with regard to expression of FASN, the crucial enzyme of endogenous de novo fatty acid synthesis. Cancer cells are well-known for alterations of lipid metabolism which are connected to increased gene expression or activity of FASN. These enzyme protects cancer cells from intracellular damage and induction of cell death. FASN expression and activity can be modulated by phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)/Akt transduction pathway as a proliferative signal and AMPK (AMP-activated protein kinase), which controls catabolic processes and antagonizes PI3K/Akt. Our results showed that DHA could influence these intracel
Item Description:Vedoucí práce: Nicol Straková
Physical Description:95 listů