Luminiscenční studie ledu /

Práce se zabývá studiem chování chemických látek v ledu. Je známo, že látky rozpuštěné ve vodě, reagují v důsledku změny lokální koncentrace a polarity prostředí v ledu jiným způsobem, než v roztoku. Studium těchto jevů je prováděno na hydrátu tetrasodné soli kyseliny pyren-1,3,6,8-tetrasulfonové (d...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Hejduková, Martina (Dissertant)
Other Authors: Heger, Dominik, 1977- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2014
Subjects:
led
ice
Online Access:http://is.muni.cz/th/394353/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Práce se zabývá studiem chování chemických látek v ledu. Je známo, že látky rozpuštěné ve vodě, reagují v důsledku změny lokální koncentrace a polarity prostředí v ledu jiným způsobem, než v roztoku. Studium těchto jevů je prováděno na hydrátu tetrasodné soli kyseliny pyren-1,3,6,8-tetrasulfonové (dále pod zkratkou 4-PSA), který tvoří ve vysokých koncentracích excimery, jež jsou detekovatelné využitím luminiscenční analýzy. Dle profilu spekter je pak možné usuzovat na vlastnosti daného prostředí. Jedná se o výzkum nacházející uplatnění v environmentálních vědách, kde napomáhá k objasnění osudu látek přítomných v ledu či sněhu.
This bachelor thesis is focused on behavior of chemical agents in the ice. It is generally known that the substances dissolved in water, react due to changes in the local environment polarity and concentration of the ice in a different way than in solution. The study of these phenomena is performed on the hydrate of 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt hydrate, which forms excimers at high concentrations that are detectable using a luminescence analysis. According to the spectral profile is then possible to deduce the properties of the environment. This research is applied in environmental sciences, where it helps to clarify the fate of substances present in the ice or snow.
Item Description:Vedoucí práce: Dominik Heger
Physical Description:48 listů