Etiologie a epidemiologie bovinních mastitíd - mikrobiologická studie /

Bovinní mastitidy jsou jedním z významných faktorů, které negativně ovlivňují kvalitu a produkci mléka. V současnosti jsou problémem zdravotním i ekonomickým, protože mají závažní dopad na ekonomii z hlediska hospodářských ztrát způsobených sníženou produkci mléka a léčebnými náklady. Tato diplomová...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Borodáčová, Ivana (Dissertant)
Other Authors: Jaglič, Zoran (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Slovak
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/416994/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Bovinní mastitidy jsou jedním z významných faktorů, které negativně ovlivňují kvalitu a produkci mléka. V současnosti jsou problémem zdravotním i ekonomickým, protože mají závažní dopad na ekonomii z hlediska hospodářských ztrát způsobených sníženou produkci mléka a léčebnými náklady. Tato diplomová práce sleduje prevalenci nejčastějších původců tohoto onemocnění v rámci ČR. Bylo vyšetřeno 669 individuálních vzorků mléka na přítomnost potencionálních původců mastitid. Nejčastějšími etiologickými agens se ukázali být koaguláza negativní stafylokoky (53,5%), streptokoky (16,7%), enterokoky (16,7%), enterobakterie (11,1%) a kvasinky (8,2%). Na modelu Staphylococcus aureus subsp. aureus (9,9%), který je závažným původcem bovinních mastitid, byla provedena analýza faktorů významných pro vznik a perzistenci onemocnění tj. schopnost tvorby biofirmu a antimikrobiální citlivost. Kromě zmíněných analýz byly izoláty S. aureus molekulárně typizované metodou makrorestrikční analýzy (PFGE). Všechny
Bovine mastitis is one of the important factors that adversely affect the milk production and its quality. At present time, they are both health and economic problem due to their severe impact on economy from the economic loss point of view, caused by decreased production of milk and treatment costs. This diploma thesis investigates the prevalence of the most common agents of mastitis in the Czech Republic. A total of 669 individual milk samples were examined for the presence of microorganisms with potential to cause mastitis. The most common etiologic agents have proved to be coagulase-negative staphylococci (53.5%), streptococci (16.7%), enterococci (16.7%), Enterobacteriaceae (11.1%) and yeasts (8.2%). On the model of Staphylococcus aureus subsp. aureus (9.9%), which is one of the major mastitis pathogens, was performed the analysis of the important factors for the formation and persistence of the disease, ie. capability of biofilm formation and antimicrobial susceptibility. Besides
Item Description:Vedoucí práce: Zoran Jaglič
Physical Description:91 listů : barevné ilustrace