Režim podzemních vod v okolí dobývacího prostoru Týniště nad Orlicí

Diplomová práce se zabývá režimem podzemních vod v okolí dobývacího prostoru Lípa nad Orlicí III (ložisko Rašovice III). Ložisko je součástí rozsáhlých pleistocenních akumulací řeky Orlice a těžba štěrkopísku zde probíhá nad hladinou podzemní vody. V jihozápadní části ložiska se ovšem uvažuje o rozš...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Schwarzová, Zuzana (Dissertant)
Other Authors: Kuchovský, Tomáš, 1973- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/357319/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Diplomová práce se zabývá režimem podzemních vod v okolí dobývacího prostoru Lípa nad Orlicí III (ložisko Rašovice III). Ložisko je součástí rozsáhlých pleistocenních akumulací řeky Orlice a těžba štěrkopísku zde probíhá nad hladinou podzemní vody. V jihozápadní části ložiska se ovšem uvažuje o rozšíření těžby také pod hladinu podzemní vody. Matematický model proudění podzemní vody byl vytvořen v programu PMWin, kde byl následně vyhodnocen možný vliv těžby na režim podzemních vod. Byly vymodelovány 4 varianty možného průběhu těžby. V první variantě byl vymodelován režim podzemních vod při současném stavu těžby, ostatní 3 varianty simulovaly rozšíření těžby pod hladinu podzemní vody za vzniku otevřených těžebních jam o přibližné ploše 10 ha, 20 ha a 2 menších těžebních jam po 10 ha. Rozšířením těžby pod hladinu podzemní vody by došlo k výraznému ovlivnění úrovní hladin a směrů proudění podzemní vody.
This thesis deals with the groundwater regime at the mining site Lípa nad Orlicí III (deposit Rašovice III). The deposit is a part of the extensive pleistocene accumulation of Orlice River, where mining of gravel is taking place above the water table. In the southwestern part of the deposit, gravel extraction is considered also below the water table. Mathematical groundwater modeling was realized in program PMWin to assess the possible impact of mining to groundwater. Four possible mining stages were evaluated. First one evaluates present stage, other three stages evaluate mine expansion to open pits with an approximate area of 10 ha, 20 ha or two smaller open pits of 10 ha each. The excavation gravels in open pits below the groundwater table would cause significant changes in both levels and directions of groundwater flow. The maximum drop in groundwater level was 2,4 m, while the maximum increase was only 0,2 m.
Item Description:Vedoucí práce: Tomáš Kuchovský
Physical Description:66 l.