Obstipace v dětském věku

Tato bakalářská práce pojednává o problematice obstipace v dětském věku. V začátku bakalářské práce je krátce popsána anatomie a fyziologie defekace. V další kapitole jsou zmíněny jednotlivé druhy dětské obstipace a jejich krátký popis. Současně jsou uvedeny i nejčastější příčiny dětské obstipace. S...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Grulichová, Markéta (Dissertant)
Other Authors: Machačová, Lucie, 1986- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/381410/lf_b/
Cover Image
Description
Summary:Tato bakalářská práce pojednává o problematice obstipace v dětském věku. V začátku bakalářské práce je krátce popsána anatomie a fyziologie defekace. V další kapitole jsou zmíněny jednotlivé druhy dětské obstipace a jejich krátký popis. Současně jsou uvedeny i nejčastější příčiny dětské obstipace. Samostatná kapitola je věnovaná i diagnostice obstipace a dále její terapii, která se nevztahuje k výživě. Ve stěžejní části bakalářské práce je pojednáno zejména o vlivu výživy na obstipaci u dětí. Jednotlivé podkapitoly jsou věnované vybraným druhům potravin, které by mohly mít vliv nejen na prevenci obstipace, ale také na ovlivnění obstipace již vzniklé. V praktické části jsou popsány dvě kazuistiky dětí, u kterých se vyskytly s potíže s obstipací.
This thesis deals with problems of constipation in childhood. To begin with, the bachelor thesis briefly describes the anatomy and physiology of defecation. The next chapter describes different types of children's constipation and also includes it's brief description. There are also listed the most frequent causes of children's constipation. A separate chapter is devoted to the diagnosis of constipation and its treatment, which does not apply to nutrition. In the crucial part of the thesis there is especially discussed the impact of a diet on the constipation of children. Each subchapter is devoted to selected type of food that could have an impact not only on the prevention of constipation, but also to influence constipation that has already emerged. The practical part describes two cases of children who experienced problems with constipation.
Item Description:Vedoucí práce: Lucie Machačová
Physical Description:57 l.