Molekulárně-biologická analýza prediktivních markerů v cílené terapii karcinomu plic

Nejvíce úmrtí na nádorová onemocnění je způsobeno nádory bronchu a plic. V 75 % případů nádorů bronchu a plic se jedná o histologickou skupinu nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). K léčbě NSCLC lze kromě chirurgického zákroku, chemoterapie a radioterapie využít také inhibitory receptoru pro epide...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Strouhalová, Jana (Dissertant)
Other Authors: Robešová, Blanka (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/323649/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Nejvíce úmrtí na nádorová onemocnění je způsobeno nádory bronchu a plic. V 75 % případů nádorů bronchu a plic se jedná o histologickou skupinu nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). K léčbě NSCLC lze kromě chirurgického zákroku, chemoterapie a radioterapie využít také inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). Efektivní léčebnou odpověď na inhibitory EGFR u pacientů s NSCLC předpovídá přítomnost aktivačních mutací v genu EGFR. Cílem práce bylo porovnání metod, které lze pro detekci aktivačních mutací EGFR použít. Zvláštní pozornost je věnována zhodnocení metody PCR obohacené o mutovanou alelu.
Lung cancer is the leading cause of cancer-related death. Approximately 75 % of lung cancers can histologically be defined as non-small cell lung cancer (NSCLC). NSCLC can be treated with surgery, chemotherapy, radiotherapy or with use of epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitors. Effective response to EGFR inhibitors treatment is predicted by presence of activating mutations in EGFR gene. The aim of the thesis was to compare methods that can be used for EGFR mutation detection. Particular attention is paid to the evaluation of mutant-enriched PCR.
Item Description:Vedoucí práce: Blanka Robešová
Physical Description:77 l.