Cell cycle genes co-expression in multiple myeloma and plasma cell leukemia

Úvod: Regulace buněčného cyklu (BC) je dynamický a komplexní proces, který je determinován nejen absolutní hladinou kteréhokoliv z regulátorů buněčného cyklu, ale také celkovou rovnováhou mezi pozitivními a negativními regulátory a jejich vzájemnou souhrou. Cílem předkládané práce bylo popsat koexpr...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Kryukov, Fedor (Dissertant)
Other Authors: Hájek, Roman, 1964- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:English
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/106211/lf_d/
Cover Image
Description
Summary:Úvod: Regulace buněčného cyklu (BC) je dynamický a komplexní proces, který je determinován nejen absolutní hladinou kteréhokoliv z regulátorů buněčného cyklu, ale také celkovou rovnováhou mezi pozitivními a negativními regulátory a jejich vzájemnou souhrou. Cílem předkládané práce bylo popsat koexpresní změny v genech pro regulátory buněčného cyklu u mnohočetného myelomu (MM) a plazmocelulární leukémie (PCL). Materiál a metody: Celkem bylo do studie zahrnuto 7 zdravých dárců (ZD), 104 MM pacientů a 10 pacientů s PCL. Genové expresní profilování (GEP) bylo provedeno na plazmatických buňkách (PCs) pomocí Human Gene 1.0 ST & Human Exon 1.0 ST Arrays. QRT-PCR byla provedena v duplikátech pomocí TaqMan Gene Expression Assays. Proteiny p16 (INK4a) p14 (ARF) byly detekovány pomocí imunoblotingu. Výsledky: Získané výsledky poukazují na přítomnost dynamické expresní rovnováhy mezi souborem aktivátorů a inhibitorů BC. Vzájemné srovnání vzorků PCL, MM a ZD odhalilo koordinované změny v regulaci m
Background: The regulation of cell cycle is dynamic and complex process that is determined not only by the absolute level of any given cell-cycle regulator, but also by the aggregate balance between positive and negative cell-cycle regulators and the interplay among them. The objective of this study was to describe co-expression changes of cell cycle regulatory genes in multiple myeloma (MM) and plasma cell leukemia (PCL). Methods: A total of 7 healthy donors, 104 MM and 10 PCL patients were evaluated for this study. Gene expression profiling (GEP) was performed on plasma cells using Human Gene 1.0 ST & Human Exon 1.0 ST Arrays. qRT-PCR was evaluated in a duplicate reaction using TaqMan Gene Expression Assays. Immunoblotting of p16 (INK4a) and p14 (ARF) proteins was evaluated. Results: Our results highlight presence of dynamic equilibrium between co-expression of activator and inhibitor gene sets. Comparing of PCL, MM and healthy donors revealed coordinated changes in regulation of mit
Item Description:Vedoucí práce: Roman Hájek
Physical Description:113 l.