Vztah veřejnosti k estetické chirurgii

Anotace Autor: Eva Rollerová Instituce: Katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Název práce: Vztah veřejnosti k estetické chirurgii Vedoucí práce: Mgr. Alena Pospíšilová Počet stran: 97 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2013 Klíčová slova: estetická chirurgie, formování, implantá...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Rollerová, Eva (Dissertant)
Other Authors: Pospíšilová, Alena, 1981- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/381420/lf_b/
Cover Image
Description
Summary:Anotace Autor: Eva Rollerová Instituce: Katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Název práce: Vztah veřejnosti k estetické chirurgii Vedoucí práce: Mgr. Alena Pospíšilová Počet stran: 97 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2013 Klíčová slova: estetická chirurgie, formování, implantáty, krása, vylepšit, mládí, projevy stárnutí, identita, emocionální pomoc, efekt. Bakalářská práce se zabývá vztahem veřejnosti k estetické chirurgii. Skládá se z teoretické a empirické části. V teoretické části jsou popsány první zmínky o zkrášlování, o historii estetické medicíny a úkolu všeobecné sestry v péči o klienta v této oblasti. Empirická část je tvořena z výsledků dotazníkového šetření, které bylo provedeno u široké veřejnosti v České republice a v zahraničí. Získané výsledky dotazníkového jsou v bakalářské práci zpracovány pomocí grafů a tabulek.
ANNOTATION Author: Eva Rollerová Institute: Institute of Nursing, Faculty of Medicine, Masaryk University Titul: The general population's perception of aesthetic surgery Supervisor: Mgr. Alena Pospíšilová Number of pages: 97 Number of supplements: 8 Year of defence: 2013 Key words: esthetic surgery, implants, beauty,to improve, youth, signs of aging, identity, emotional help, effect. The Bachelor thesis deals with the general population’s perception of aesthetic surgery. The whole thesis contains of theoretical and empirical part. First reference for embellishment, history of aesthetic medicine and tasks of general nurse regarding care for patients in this area are to be found in the theoretical part. The empirical part contains the results of the survey conducted with the help of a questionaire which was completed by the general public in the Czech Republic and abroad. Obtained results of the survey are presented in the bachelor thesis in the form of tables and graphs.
Item Description:Vedoucí práce: Alena Pospíšilová
Physical Description:96 s. : il.