Souvislosti morfometrie obličeje a ruky

Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi morfometrií obličeje a ruky. Na vzorku 136 jedinců (66 dívek a 70 chlapců) ve věku mezi 6 a 15 lety byly hodnoceny rozměry získané digitalizací význačných bodů a následným výpočtem vzdáleností mezi nimi. Analýza obličeje byla založena na archivních barevný...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Fňašková, Monika (Dissertant)
Other Authors: Králík, Miroslav, 1973- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/268782/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi morfometrií obličeje a ruky. Na vzorku 136 jedinců (66 dívek a 70 chlapců) ve věku mezi 6 a 15 lety byly hodnoceny rozměry získané digitalizací význačných bodů a následným výpočtem vzdáleností mezi nimi. Analýza obličeje byla založena na archivních barevných fotografiích; analýza ruky na naskenovaných standardizovaných 2D snímcích. Za účelem eliminace vlivu věku v dalších analýzách byla vypočítána residua lineární regresní analýzy závislosti každé proměnné na věku, která pak byla použita pro hodnocení vztahu mezi proměnnými na obličeji a na ruce. Jako míra statistické závislosti mezi residui všech proměnných byl použit Spearmanův korelační koeficient. Více statisticky významných a silnějších korelací bylo zaznamenáno u chlapců nežli u dívek. U chlapců nejsilněji pozitivně korelovala hloubka obličeje (rozměr mezi body pronasale a tragion) s délkou ruky, délkami prstů a s šířkou dlaně.
This thesis is focused on relationship between facial and hand morphometry. Measurements obtained by digitalizing landmarks, followed by computation of the distances between them,were studied on the sample of 136 subjects (66 females and 70 males)between the ages of 6 and 15 years. The analysis of face was based on archive color facial photographs; the analysis of hand on images obtained by standardized method of 2D scanning. In order to eliminate age-related effects from further analyses, residuals for each variable were calculated using linear regression model and used for assessment of relationships between facial and hand measurements. Spearman's rank correlation coefficient was used as a measure of statistical dependence between residuals of all variables. More traits showed strong and statistically significant positive correlation in males compared to females.
Item Description:Vedoucí práce: Miroslav Králík
Physical Description:104 s.