Telomery a telomeráza v rostlinách s hypometylovaným genomem

Epigenetika studuje modifikace bází nukleových kyselin a histonů a jejich zapojení do regulace klíčových buněčných procesů. Mezi nejlépe prostudované modifikace patří metylace na uhlíku 5 cytosinu. V rostlinném genomu se 5-metylcytosin vyskytuje v symetrických (CG a CHG (H= A,T,C)) a asymetrických (...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Polanská, Pavla (Dissertant)
Other Authors: Fojtová, Miloslava, 1968- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/323746/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Epigenetika studuje modifikace bází nukleových kyselin a histonů a jejich zapojení do regulace klíčových buněčných procesů. Mezi nejlépe prostudované modifikace patří metylace na uhlíku 5 cytosinu. V rostlinném genomu se 5-metylcytosin vyskytuje v symetrických (CG a CHG (H= A,T,C)) a asymetrických (CHH) sekvenčních motivech. Telomery jsou nukleoproteinové struktury na koncích eukaryotických chromozomů skládající se z krátkých repetitivních sekvencí. Telomery Arabidopsis thaliana a obecně většina rostlinných telomer, obsahují repetitivní sekvenci AAATCCC. Bylo prokázáno, že cytosiny rostlinných telomer mohou být metylované. Jedním z přístupů, jak studovat metylaci DNA, je její inhibice. Inhibici metylace můžeme provádět biochemicky nebo geneticky. Biochemický způsob inhibice je založen na ovlivnění aktivity metyltransferáz, enzymů, které katalyzují přenos metylové skupiny na cytosin. V této práci jsme se zabývali studiem působení hypometylačních činidel zebularinu a (S)-9(2,3dihydroxypr
The aim of epigenetics is to study modifications of nucleic acids and histone proteins and their involvement in crucial cellular processes. The best known epigenetic modification is methylation of cytosine. In plant genomes, methylated cytosines can be localized in symmetric (CG and CHG (H= A,T,C)) and non-symmetric (CHH) sequence contexts. Telomeres are nucleoprotein structures at the ends of liner eukaryotic chromosomes consisting of short repetitive sequences. Telomeres of Arabidopsis thaliana, and generally most of plant telomers, are composed of AAATCCC repetitive sequence and non-symmetrically located cytosines in these sequences can be methylated Inhibition of DNA methylation is a frequently used approach in epigenetic analyses. Inhibition may be induced by two ways: biochemically or genetically. Biochemical approaches are based on modulation of activity of DNA methyltransferases, enzymes catalyzing the transfer of methyl group to the cytosine residue. Here, we studied effects o
Item Description:Vedoucí práce: Miloslava Fojtová
Physical Description:83 l. : il.