Diagnostický význam amplifikace genů hTERC a MYCC při vzniku a vývoji cervikálních intraepiteliálních dysplázií a karcinomu děložního hrdla

Karcinom děložního hrdla je v České republice druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. I když během posledního desetiletí byla u této malignity dobře popsána etiologická role infekce lidskými papilomaviry (HPV), přes vysokou četnost výskytu infekce HPV u vzorků s dysplázií se vyvinou "h...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Laštůvková, Anna (Dissertant)
Other Authors: Kuglík, Petr, 1957- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/323710/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Karcinom děložního hrdla je v České republice druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. I když během posledního desetiletí byla u této malignity dobře popsána etiologická role infekce lidskými papilomaviry (HPV), přes vysokou četnost výskytu infekce HPV u vzorků s dysplázií se vyvinou "high grade léze" a karcinom děložního hrdla pouze u zlomku pacientek infikovaných HPV. Důležitou úlohu v etiologii nádorové transformace mají i genetické defekty. Stejně jako u většiny dalších solidních nádorů se i u karcinomu děložního hrdla setkáváme se specifickými chromozomovými abnormalitami, které mohou způsobovat deregulaci genové exprese a iniciovat tak vznik a vývoj nádorů. S progresí premaligních cervikálních lézí do dalších stádií a progresí karcinomu jsou asociovány zejména amplifikace protoonkogenu MYCC (8q24) a amplifikace genu pro lidskou telomerázu hTERC (3q26).
Cervical cancer remains the second most common malignancy among women in the Czech Republic. Although the etiological role of high-risk human papilloma virus (HPV) infection was well described in cervical tumorigenesis during last decades, the “high grade lesions” and cervical cancer are developed only in a part of infected patients despite the high incidence of HPV infection in dysplasia samples. Genetic defects also play an important role in tumor transformation etiology. In cervical carcinoma - as well as in many others solid tumors – specific chromosomal aberrations are known. These aberrations can cause gene expression deregulation and so play a role in cancer formation and development. Some chromosomal aberrations have been associated with the progression of premalignant cervical dysplasia to the carcinoma, especially the amplification of the human telomerase gene hTERC (3q26) and protooncogene MYCC (8q24).
Item Description:Vedoucí práce: Petr Kuglík
Physical Description:73 l.