Mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny

V této bakalářské práci se věnuji výzkumu mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny, a to její vrcholové části - Konické vrchoviny. Oblast se nachází na rozhraní okresů Prostějov a Blansko. Cílem práce je podat přehled o výskytu mokřadní vegetace na Drahanské vrchovině, zaznamenat druhové složení vegeta...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Galda, Jiří (Dissertant)
Other Authors: Hájek, Michal, 1974- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/376227/prif_b_b1/
Cover Image
Description
Summary:V této bakalářské práci se věnuji výzkumu mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny, a to její vrcholové části - Konické vrchoviny. Oblast se nachází na rozhraní okresů Prostějov a Blansko. Cílem práce je podat přehled o výskytu mokřadní vegetace na Drahanské vrchovině, zaznamenat druhové složení vegetace na vybraných lokalitách (jedná se především o maloplošná zvláště chráněná území) pomocí fytocenologických snímků, změřit pH a konduktivitu půd a přiřadit jednotlivé snímky k vegetačním jednotkám. Práce byla zaměřena především na rašelinné louky, ale okrajově postihla i jiná společenstva. V území se vyskytují společenstva svazů Calthion palustris, Molinion caeruleae, Sphagno-Caricion canescentis, Magno-Caricion gracilis a odvodněním a těžbou narušená společenstva svazu Sphagnion magellanici. V území se tedy vyskytuje široká škála rostlinných společenstev, od živinově silně limitovaných vrchovišť, přes rašelinné louky až po louky velmi bohaté na živiny v nivách vodních toků.
In this thesis I studied wetland vegetation of the Drahanská vrchovina highlands, especially its highest parts, the Konická vrchovina highlands. This region is located at the eboundary of two administrative districts, the Prostějov district and the Blansko district (Central Moravia, Czech Republic). The aim of this thesis is to present the distribution of wetland vegetation in this region, to record the species composition in selected localities (especially that located in small protected areas) by phytosociological relevés, to measure pH and conductivity and to classify relevés into vegetation units. In the thesis I studied especially fen meadows, but there are also other vegetation units recorded. In the area the vegetation of alliances Calthion palustris, Molinion caeruleae, Sphagno-Caricion canescentis, Magno-Caricion gracilis and Sphagnion magellanici can be found, the latter, however, only in a pauperised stage damaged by drainage and peat harvesting.
Item Description:Vedoucí práce: Michal Hájek
Physical Description:57 l.