Jak prostředí a parazitace ovlivňují frekvenci samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium brachycephalum (Asteraceae)?

Cirsium brachycephalum je halofilní panonský endemit, který je gynodioecický. Gynodioecie je založena na koexistenci samičích a oboupohlavných jedinců v populacích a je považována za mezikrok při evolučním přechodu od oboupohlavnosti k dvoudomosti. Populační poměr pohlaví u gynodioecických druhů ovl...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Prokešová, Helena (Dissertant)
Other Authors: Bureš, Petr, 1963- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/103586/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Cirsium brachycephalum je halofilní panonský endemit, který je gynodioecický. Gynodioecie je založena na koexistenci samičích a oboupohlavných jedinců v populacích a je považována za mezikrok při evolučním přechodu od oboupohlavnosti k dvoudomosti. Populační poměr pohlaví u gynodioecických druhů ovlivňují kromě genetických predispozic také podmínky prostředí. Cílem práce bylo analyzovat (a) poměr pohlaví a jeho meziroční změny v populacích C. brachycephalum, (b) vliv salinity na poměr pohlaví, (c) počet a kvalitu nažek u rostlin obou pohlaví, (d) napadání úborů obou pohlaví hmyzími parazity a (e) zjistit, zda případný rozdíl v napadení může ovlivňovat poměr pohlaví v populaci. Sběr dat probíhal v letech 2010–2012 v sz. části areálu druhu, na jižní Moravě, Slovensku, v Rakousku a Maďarsku, celkem v 25 populacích. V každé z nich byl zjišťován poměr pohlaví, velikost a hustota populace, byly zapsány fytocenologické snímky a odebrány vzorky půdy.
Cirsium brachycephalum is halophilous Pannonian endemic with gynodioecious sexual system that is based on co-occurrence of hermaphrodites and females within the same species. The gynodioecy is considered to be a key step in evolutionary transition from hermaphroditism to dioecy. Beside genetic predispositions, the population sex ratio is also influenced by environmental conditions in gynodioecious plants. The aims of thesis were to analyse (a) sex ratio and its between-years changes in populations of C. brachycephalum, (b) relationship between population sex ratio and degree of salinity, (c) number and quality of achenes in females and hermaphrodites, (d) whether achene predators prefer particular sex, and if so, (e) whether it could influence the population sex ratio. Data were collected in 2010–2012 in the northwest part of species distribution range, in the Czech Republic, Slovakia, Austria and Hungary, altogether in 25 populations.
Item Description:Vedoucí práce: Petr Bureš
Physical Description:113 l., [9] l. příl.