Diverzita vegetace polních plevelů jihovýchodního Znojemska

Tato práce se zabývá plevelovou vegetací a flórou jihovýchodního Znojemska, jež nebyly doposud systematicky studovány. Výzkum probíhal během vegetačních sezón 2010–2012. Práce je strukturována do tří dílčích okruhů. V první části bylo analyzováno 103 fytocenologických snímků pro zjištění diverzity p...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Dřevojan, Pavel (Dissertant)
Other Authors: Lososová, Zdeňka, 1966- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/269768/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Tato práce se zabývá plevelovou vegetací a flórou jihovýchodního Znojemska, jež nebyly doposud systematicky studovány. Výzkum probíhal během vegetačních sezón 2010–2012. Práce je strukturována do tří dílčích okruhů. V první části bylo analyzováno 103 fytocenologických snímků pro zjištění diverzity plevelové vegetace. Pomocí modifikovaného algoritmu TWINSPAN byla studovaná vegetace rozdělena do pěti skupin, pro něž byly stanoveny diagnostické, konstantní a dominantní druhy. Jednotlivé skupiny byly pak následně charakterizovány. Jako hlavní gradient ve druhovém složení plevelové vegetace byl na základě výsledků DCA interpretován společný gradient změny sezóny a typu plodiny. Stěžejním cílem práce bylo zjistit, které faktory mají vliv na druhovou bohatost a druhové složení plevelové vegetace na okraji a uprostřed pole. K tomuto srovnání bylo použito 103 dvojic fytocenologických snímků. Ze srovnání vyplynulo, že okraje polí jsou druhově bohatší oproti jejich středům.
This study deals with the weed vegetation and flora of southeastern part of Znojmo region, which have not been studied yet systematically. The field study was conducted during the growing seasons between 2010 and 2012. The study was divided into three parts. In the first part I analyzed 103 relevés to describe the diversity of weed vegetation. Modified TWINSPAN algorithm was used to classify the vegetation into five relevé groups, for which diagnostic, constant and dominant species were determined. Subsequently, relevé groups were characterized textually. Based on the results of DCA, the main gradient in species composition of the studied vegetation was interpreted as common gradient of season and crop type. The second, main objectice of this work was to identify the factors affecting differences in species richness and composition of weed vegetation field interior and field margin. This analysis was based on 103 pairs of reléves.
Item Description:Vedoucí práce: Zdeňka Lososová
Physical Description:70 l., [8] l. příl.