Malondialdehyd jako marker oxidativního stresu

Cílem předkládané bakalářské práce bylo zpracovat rešerši na téma "Diagnostika oxidativního stresu" a pomocí vybrané metody porovnat míru hladiny oxidativního stresu u zdravé skupiny osob proti skupině osob nemocných po transplantaci kostní dřeně. Jako marker oxidativního stresu byl vybrán...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Tomková, Lenka (Dissertant)
Other Authors: Kašparovský, Tomáš, 1976- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/381583/lf_b/
Cover Image
Description
Summary:Cílem předkládané bakalářské práce bylo zpracovat rešerši na téma "Diagnostika oxidativního stresu" a pomocí vybrané metody porovnat míru hladiny oxidativního stresu u zdravé skupiny osob proti skupině osob nemocných po transplantaci kostní dřeně. Jako marker oxidativního stresu byl vybrán malondialdehyd a jako biologický materiál byla použita plazma. Z provedené klinické studie vyplynulo, že při transplantaci kostní dřeně dochází k vyšším oxidačním stresům, jehož důsledkem jsou zvýšené hladiny MDA v krvi.
The aim of this thesis was to prepare a search on the theme "Ddiagnosis of the oxidative stress" and by using of the selected method compare the level of oxidative stress in a healthy group of people against a group of patients after bone marrow transplantation. As the marker of oxidative stress was chosen malondialdehyde and as the biological material was used plasma. By the executed study have been proven that the bone marrow transplantation leads to increased oxidative stress which in fact results into increased levels of MDA in the blood.
Item Description:Vedoucí práce: Tomáš Kašparovský
Physical Description:56 l.