Revize a optimalizace ÚSES v CHKO Moravský kras a přiléhajícím okolí

Předkládaná diplomová práce se věnuje hodnocení funkčnosti územního systému ekologické stability (ÚSES) v chráněné krajinné oblasti Moravský kras a jeho okolí do 2 km. Na základě terénního průzkumu, dokumentů ÚSES a digitálních dat byly jednotlivé skladebné prvky ÚSES ohodnoceny a zařazeny do katego...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Krásenská, Eva (Dissertant)
Other Authors: Culek, Martin, 1960- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/324389/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Předkládaná diplomová práce se věnuje hodnocení funkčnosti územního systému ekologické stability (ÚSES) v chráněné krajinné oblasti Moravský kras a jeho okolí do 2 km. Na základě terénního průzkumu, dokumentů ÚSES a digitálních dat byly jednotlivé skladebné prvky ÚSES ohodnoceny a zařazeny do kategorie Optimálně / Částečně / Nedostatečně funkční. V řešeném území je 87 % plochy lokálního, regionálního a nadregionálního ÚSES optimálně funkční, 8 % částečně funkční a 5 % nedostatečně funkční. V návrhové části jsou jednak návrhy na vymezení nových lokálních biokoridorů, a také doporučený management pro jednotlivé skladebné prvky.
The aim of this dissertation is evaluation of functionality of ecological network in protected landscape area of Moravian Karst and its surroundings up to 2 kilometers. The elements of ecology network were evaluated and categorized into optimal, partial and insufficient classes of functionality on the basis of field research, the ecology network documents and digital data. The dealing area contains 87% of the area of the ecological network (concerning local, regional and supraregional constituent part) in optimal state, 8% of the area in partly functional state and 5% in insufficient state. In the proposed section, there are suggestions for definition of the new local biocorridors and also another management recommendations for elements of ecological network.
Item Description:Vedoucí práce: Martin Culek
Physical Description:83 l. + 1 mapa, 1 CD-ROM