Prezentace archeologie

Práce je zaměřena na potřebu archeologie prezentovat výsledky vědeckého bádání široké veřejnosti, a to především prostřednictvím muzejních expozic a výstav. Po vymezení základních termínů je stručně předestřen současný stav teoretického bádání na tomto poli. V dalších kapitolách se práce zabývá obec...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Dolák, Jan, 1962- (Dissertant)
Other Authors: Podborský, Vladimír, 1932- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2012
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/69885/ff_d/
Description
Summary:Práce je zaměřena na potřebu archeologie prezentovat výsledky vědeckého bádání široké veřejnosti, a to především prostřednictvím muzejních expozic a výstav. Po vymezení základních termínů je stručně předestřen současný stav teoretického bádání na tomto poli. V dalších kapitolách se práce zabývá obecnou teorií komunikace, poté přechází na problematiku muzejní prezentace a obecných zásad tvorby muzejních expozic a výstav. Zvláštní kapitola je věnována muzejně-výstavní kritice. Svůj vlastní výzkum stálých expozic autor představuje v dalších kapitolách, členěných na expozice a lokality v České republice a v zahraničí. Po shrnutí výsledků disertační práce následuje rozsáhlá fotopříloha
The dissertation deals with the need of archaeology to communicate the results of scientific research to broad public, mainly through museum displays and exhibitions. The definition of the basic concepts is followed by a brief overview of the current state of research in the field. Subsequent chapters focus on general theory of communication, issues of museum presentation and general principles of museum display and exhibition design. A separate chapter is dedicated to museum and exhibition criticism. Research in permanent exhibitions carried out by the author is the topic of the next chapters structured by exhibitions and localities in the Czech Republic and abroad. The summary of the dissertation is followed by an extensive photographic annex
Item Description:Vedoucí práce: Vladimír Podborský
Physical Description:193 l., [56] l. příl.