Geny rezistence a plazmidy u izolátů E. coli rezistentních k fluorochinolonům

V této diplomové práci se věnuji souboru 17 kmenů Escherichia coli, které byly izolovány z výtoku čistírny odpadních vod. Izoláty byly rezistentní k fluorochinolonům, beta-laktamům, ale i řadě jiných antibiotik. Chinolony jsou syntetická antibiotika, která jsou často používána v humánní medicíně pro...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Purgertová, Michaela (Dissertant)
Other Authors: Dolejská, Monika, 1982- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2012
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/270488/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:V této diplomové práci se věnuji souboru 17 kmenů Escherichia coli, které byly izolovány z výtoku čistírny odpadních vod. Izoláty byly rezistentní k fluorochinolonům, beta-laktamům, ale i řadě jiných antibiotik. Chinolony jsou syntetická antibiotika, která jsou často používána v humánní medicíně pro léčbu močových infekcí způsobených gramnegativními bakteriemi. Rezistence k chinolonům vzniká především mutací v enzymech topoizomeráze IV a DNA gyráze, ale byly objeveny i plazmidově kódované geny rezistence. Čistící proces tedy není dostatečný pro odstranění některých bakteriálních kmenů ze splašků a dokonce mu odolávají i některé druhy antibiotik. Rezistentní bakterie i antibiotika se proto s přečištěnou vodou mohou šířit do povrchových i podzemních vod a půdy. U dvou kmenů byl prokázán přenos plazmidů s geny rezistence k fluorochinolonům konjugací do recipientních kmenů.
In this thesis I study a set of 17 E. coli strains which was isolated from an outflow of a wastewater treatment plant. Isolates were resistant to fluoroquinolones, beta-lactams and many other antibiotics. Quinolones are synthetic antibiotics which are frequently used in human medicine for treatment of urinary tract infections caused by gramnegative bacteria. Resistance to quinolones is primarly caused by a mutation in topoisomerase IV and DNA gyrase enzymes but the plasmid encoded resistance genes were also detected. The treatment process is not sufficent for the elimination of some bacterial strains from sewage and even some antibiotic types are resistant to it. Resistant bacteria and antibiotics can disseminate with treated water to surface water, ground water and soil. Two strains were positive for a transfer of plasmid with fluoroquinolone-resistance genes by conjugation to recipient strains.
Item Description:Vedoucí práce: Monika Dolejská
Physical Description:94 l., [7]l. příl.