Quantitative analysis of interactions of human telomeric proteins

Telomery jsou nukleoproteinové struktury nacházející se na koncích chromozomů. Telomery chrání konce chromozomů před jejich rozpoznáním jako dvouřetězcových zlomů DNA vysoce citlivými opravnými mechanismy buňky. Prostorová struktura a tvar telomerové DNA je určována multiproteinovým komplexem nazýva...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Pavloušková, Jana (Dissertant)
Other Authors: Hofr, Ctirad, 1974- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:English
Published: 2012
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/211643/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Telomery jsou nukleoproteinové struktury nacházející se na koncích chromozomů. Telomery chrání konce chromozomů před jejich rozpoznáním jako dvouřetězcových zlomů DNA vysoce citlivými opravnými mechanismy buňky. Prostorová struktura a tvar telomerové DNA je určována multiproteinovým komplexem nazývaným Shelterin. Shelterin se skládá ze šesti proteinů. Tři proteiny se přímo vážou na telomerickou DNA (TRF1, TRF2 a POT1) a jsou propojeny do plně funkčního komplexu třemi dalšími proteiny (TIN2, TPP1 a RAP1). Tato práce se zabývá studiem proteinu TIN2 a jeho vlivu na vazebnou afinitu proteinu TRF2 k telomerické DNA. Gen proteinu TIN2 byl klonován do několika bakteriálních vektorů z důvodu optimalizace jeho exprese. Protein TIN2 byl exprimován v E. coli a purifikován metaloafinitní chromatografií. Vliv proteinu TIN2 na vazebnou afinitu proteinu TRF2 k telomerické DNA byl určen za použití měření anizotropie fluorescence. Bylo zjištěno, že přítomnost proteinu TIN2 zvyšuje dvakrát vazebnou afin
Telomeres are nucleoprotein structures at the ends of chromosomes. Telomeres protect chromosome ends from their unwanted recognition as double-strand DNA breaks by extremely sensitive reparative mechanisms of cell. The spatial structure and shape of telomeric DNA in controlled by a multiprotein complex called Shelterin. Shelterin is composed of six proteins. Three proteins bind directly to the telomeric DNA (TRF1, TRF2 and POT1) and they are interconnected into fully functional complex by three other proteins (TIN2, TPP1 and RAP1). This work has been focused on protein TIN2 and its influence on the DNA binding affinity of TRF2 protein. The gene of TIN2 was cloned into several bacterial vectors in order to optimize protein expression. The TIN2 protein was expressed in E. coli and purified using metal ion affinity chromatography. Then, the effect of TIN2 protein to the binding affinity of TRF2 protein to telomeric DNA was determined using fluorescence anisotropy measurements. It was show
Item Description:Vedoucí práce: Ctirad Hofr
Physical Description:51 l. : il.