Energetická politika EU a energetické zájmy ČR

Předkládaná práce se zaměřuje na tři vzájemně propojené otázky. V prvé řadě popisuje a rozebírá společnou Evropskou energetickou politiku (European energy policy) (EEP), jejíž dynamika je dlouhodobě formována na dvou základních úrovních. V prvé řadě zde dochází k postupnému výraznému prohlubování (k...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Černoch, Filip, 1981- (Dissertant)
Other Authors: Dančák, Břetislav, 1973- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2011
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/65444/fss_d/
Cover Image
Description
Summary:Předkládaná práce se zaměřuje na tři vzájemně propojené otázky. V prvé řadě popisuje a rozebírá společnou Evropskou energetickou politiku (European energy policy) (EEP), jejíž dynamika je dlouhodobě formována na dvou základních úrovních. V prvé řadě zde dochází k postupnému výraznému prohlubování (komunitacizaci) EEP, zároveň sledujeme kontinuální proces vnitřního vyvažování mezi ekonomickou, environmentální a bezpečnostní dimenzí EEP. Druhou zkoumanou oblastí je potom samotná česká energetika, respektive česká energetická politika; popis jejího historického vývoje, analýza jejich silných a slabých stránek, potenciálu a omezení a také ambic a aktivit klíčových hráčů. Ve třetí syntetizující části se pak text zaměřuje na problematiku českých energetických zájmů; především na to, jakým způsobem zapadají do kontextu EEP a zda jsou či nejsou kompatibilní s jejími základními premisami a prioritami, dále v jakých bodech se rozcházejí a kde naopak konvenují. Z metodologického hlediska je jed
This thesis deals with three related issues. First of all, it describes and analyses united European energy policy (EPP). There is a long-term tendency to form two main levels in dynamics of EPP and the first two parts of the thesis are devoted to them. At the first level, the communitarization of EPP is observed together with the process of continuous balancing among its economical, environmental and safety dimesions. The second level consists of the Czech energy itself: the Czech energy policy, its history, fortes and foitles, potencial and limits as well as activities and ambitions of its main actors. The third part of the text synthetizes both levels: it deals with the question of the Czech energy interests, especially the way they cooperate with EPP basic premises and priorities. One of the most important methodological problems of the thesis was to improve definitions of levels and analytical units from the first part of the thesis (devoted to the EPP). Thinking of EU as a refe
Item Description:Vedoucí práce: Břetislav Dančák
Physical Description:155 l.