Význam mediastinální lymfadenektomie v exaktním stagingu bronchogenního karcinomu

V současné době je radikální resekce plic pro bronchogenní karcinom definovaná jako resekce parenchymu doplněná o disekci mízních uzlin. Lymfadenektomie je doporučeným standardem pro stanovení stadia onemocnění a pro poţadavek kompletního odstranění nádoru s nejbliţšími odstranitelnými metastázami k...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Hytych, Vladislav, 1954- (Dissertant)
Other Authors: Čapov, Ivan, 1955- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2011
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/167357/lf_d/
Cover Image
Description
Summary:V současné době je radikální resekce plic pro bronchogenní karcinom definovaná jako resekce parenchymu doplněná o disekci mízních uzlin. Lymfadenektomie je doporučeným standardem pro stanovení stadia onemocnění a pro poţadavek kompletního odstranění nádoru s nejbliţšími odstranitelnými metastázami karcinomu v jedné době. Systematická mediastinální lymfadenektomie znamená revizi všech oblastí a skupin (ipsilaterálních) uzlin mediastina, odstranění veškerého tuku s mediastinálními uzlinami od apertury hrudní po bránici stanic uzlin N1- N9 a ošetření přívodných a odvodných lymfatických cest a cév. Umoţní stanovit postiţení homolaterálních mediastinálních uzlin a stanovit tak přesný staging onemocnění. Ponechání i jedné uzliny s metastázou karcinomu můţe ovlivnit staging, léčení, prognózu i přeţití. Jestliţe je systematická mediastinální lymfadenektomie rozhodující pro stanovení stádia onemocnění podle TNM klasifikace, potom musíme připustit i její zásadní význam v přeţití nemocných ve sta
The work assesses the significance of mediastinal lymphadenectomy in exact staging of bronchogenic carcinoma. Total number of examined patients with non-small cell lung cancer was 60, divided into two groups. In the first group ("operated on") were 31 patients who met the preoperative criterion of negative mediastinal nodes in stage Ia and IIb of the TNM classification. In the second group ("dissected"), with a total number of 29 patients, were those who had completely diagnosed non-small cell lung cancer with affected mediastinal lymphnodes, and died on generalization of lung cancer or on terminal complications of generalizated lung cancer. In the whole group is together in both sets, "operated on" and "dissected", tumors of the right upper lobe metastasized in 47.7% into group 1 (stations N1-N4) and group 3 (station N7) and 4.6% of retrograde metastases into group 4 (N8-N9 stations). Tumors of the right middle lobe metastasized in 100% into group 3 station N7. Tumors of the lower lob
Item Description:Vedoucí práce: Ivan Čapov
Physical Description:99 l.