Replikace a transkripce 45S rDNA u eukaryot

Replikace a transkripce představují stěžejní procesy uchování genetické informace a její předání do další generace. 45S rDNA představuje velké množství kopií tandemově repetitivních sekvencí. Transkripční jednotka vyšších eukaryot kóduje prekurzor 18S – 5,8S – 28S rDNA. Replikace (45S) rDNA se u vyš...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Vansáčová, Lenka (Dissertant)
Other Authors: Fajkus, Jiří, 1964- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2011
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/324330/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Replikace a transkripce představují stěžejní procesy uchování genetické informace a její předání do další generace. 45S rDNA představuje velké množství kopií tandemově repetitivních sekvencí. Transkripční jednotka vyšších eukaryot kóduje prekurzor 18S – 5,8S – 28S rDNA. Replikace (45S) rDNA se u vyšších eukaryot zahajuje na mnohých počátcích. Replikační vidlice se pohybuje oběma směry, dokud nenarazí na překážku, RFB elementy, které pozastaví replikační vidlici v jedném směru, aby zabránili kolizi replikačních a transkripčních komplexů, vedoucí k porušení homeostáze buňky. Transkripce ribozomálních genů začíná na sekvenci promotoru a na to, aby proběhla s co nejvyšší účinností, je potřeba proteinových transkripčních faktorů, které jsou spjaty s funkcí RNA polymerázy I. Výsledkem transkripce 45S rDNA je prekurzor 45S pre-rDNA. Struktura, replikace i transkripce ribozomální DNA mají kvůli tandemově repetitivním kopiím vliv na vznik častých defektů, vedoucích k formování sekundárních stru
Replication and transcription belong to fundamental processes which conserve the genetic information and forward it to the next generation. 45S rDNA presents a big amount of tandemly repetitive sequence copies. Transcription unit in higher eukaryotes is coding the precursor of 18S – 5,8S – 28S rDNA. Replication of (45S) rDNA in higher eukaryotes initiates at many replication origins. Replication fork moves in both directions while it stumbles upon the barrier called RFB elements. They stop replication fork in one direction to prevent collision of replication and transcription complexes leading to the cell homeostasis damage. Transcription of ribosomal genes begins at the promoter sequence and for efficent running are important protein transcriptin factors, which are adherent to function of RNA polymerase I. Product of 45S rDNA transcription is called precursor 45S pre-rDNA. Structure, replication and transcription of ribosomal DNA have tandemly repetitive copies and it can induce forma
Item Description:Vedoucí práce: Jiří Fajkus
Physical Description:41 l.