Úloha ABC transportérů v biologii kmenových buněk /

Kmenové buňky jsou naprosto nezbytné pro vývoj, udržování a reparaci tkání organizmu. Tyto buňky obývají specializované mikroprostředí, niche, které ovlivňuje jejich osud pomocí různých mechanizmů, které mezi sebou složitě interagují. Kmenové buňky exprimují velké množství transmembránových přenašeč...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Kohutková Lánová, Martina (Dissertant)
Other Authors: Pacherník, Jiří, 1971- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2011
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/323514/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Kmenové buňky jsou naprosto nezbytné pro vývoj, udržování a reparaci tkání organizmu. Tyto buňky obývají specializované mikroprostředí, niche, které ovlivňuje jejich osud pomocí různých mechanizmů, které mezi sebou složitě interagují. Kmenové buňky exprimují velké množství transmembránových přenašečů z rodiny ABC transportérů, které mají mimo jiné i schopnost vylučovat cytotoxické látky ven z buňky. Tato práce se zabývá charakterizací exprese a funkce ABC transportérů u tří vybraných typů kmenových buněk (hematopoetické, neurální a kmenové buňky střevního epitelu). Zdá se, že kromě ochranné funkce, hrají tyto transportní proteiny velkou roli v ovlivňování proliferace a diferenciace kmenových buněk. Bohužel, přesné molekulární mechanizmy zatím nejsou dostatečně prozkoumány.
Stem cells are essential for the development, maintenance and repair of tissues in the body. These cells occupy a specialized microenvironment, niche, which affects their fate by various mechanisms, with complicated interactions between each other. Stem cells express many transmembrane transporters of the ABC transporters family, which, inter alia, have the ability to secrete cytotoxic substances out of cells. This thesis deals with the characterization of expression and function of ABC transporters at three chosen types of stem cells (hematopoietic, neural and intestinal epithelium stem cells). It seems that in addition to the protective function, these transport proteins play a major role in influencing proliferation and differentiation of stem cells. Unfortunately, the exact molecular mechanisms are not sufficiently explored yet.
Item Description:Vedoucí práce: Jiří Pacherník
Physical Description:51 listů