Strukturně-geologický vývoj jižní části Moravského krasu

Stavba jižní části Moravského krasu je příkrovová. Byly rozlišeny dvě generace násunů. Násuny starší generace T1 oddělují dva stejně staré, ale faciálně odlišné vývoje: mělkovodní hostěnický, charakteristický silně kondenzovanou sedimentací, a hlubokovodnější vývoj horákovký, charakteristický mocným...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Rez, Jiří, 1979- (Dissertant)
Other Authors: Kalvoda, Jiří, 1953- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2011
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/13683/prif_d/
Cover Image
Description
Summary:Stavba jižní části Moravského krasu je příkrovová. Byly rozlišeny dvě generace násunů. Násuny starší generace T1 oddělují dva stejně staré, ale faciálně odlišné vývoje: mělkovodní hostěnický, charakteristický silně kondenzovanou sedimentací, a hlubokovodnější vývoj horákovký, charakteristický mocnými sledy kalciturbiditů. Násunová zóna se složitou šupinovitou stavbou je dokumentována v lomech Mokrá a vrtech (např. SV1). Tyto starší násuny jsou porušeny násuny generace T2. Během nasouvání byly násuny T1 zvrásněny ve výrazné antiformy v nadloží a synformy v podloží násunů mladší generace T2. Starší generace násunů vznikla současně s hlavním nasouváním kulmských příkrovů ve visé, mladší generace násunů vznikla v reakci na pravostranné horizontální pohyby podél moravské střižné zóny ve westphalu. Takto vzniklá stavba byla porušena sítí mladších zlomů několika generací. Napjatostní analýza zlomů rozlišila tři napjatostní fáze, které jsou kompatibilní s fázemi získanými napjatostní analýzou
The Southern part of Moravian Karst has nappe structure. Two generations of thrust faults were recognized. Older T1 thrusts juxtaposed two different coeval facies: condensed shallow-water Hostěnice facies and deeper-water Horákov facies with huge thicknesses of calciturbiditic sequences. The thrust zone with complex inner structure is documented in Mokrá quarries and in boreholes (e.g. SV1). These older thrusts were offset by younger T2 thrusts. T1 thrusts were folded into antiforms in hangingwalls and into synforms in foot-walls of T2 thrusts. T1 thrusting was coeval with the main nappe stacking of Culmian flysch during Visean; T2 thrusting can be linked to the dextral shearing along the Morava shear zone in Westphalian. This fold/thrust structure underwent several faulting events. Fault-slip data stress analysis yielded three stress-states, which are compatible with stress-states yielded by calcite twinning stress inversion.
Item Description:Vedoucí práce: Jiří Kalvoda
Physical Description:1 CD-ROM