Nenechali se vyloučit: Sociální vzestupy Romů v české společnosti

U většiny Romů, žijících v české společnosti existuje vysoká míra reprodukce jejich sociálního postavení. Romské děti končí se stejným sociálním statusem jako jejich rodiče, který znamená ekonomickou deprivaci a často i sociální exkluzi. Tato skutečnost odkazuje k existenci etnicky podmíněných spole...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Fónadová, Laura, 1971- (Dissertant)
Other Authors: Szaló, Csaba, 1968- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2011
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/29757/fss_d/
Description
Summary:U většiny Romů, žijících v české společnosti existuje vysoká míra reprodukce jejich sociálního postavení. Romské děti končí se stejným sociálním statusem jako jejich rodiče, který znamená ekonomickou deprivaci a často i sociální exkluzi. Tato skutečnost odkazuje k existenci etnicky podmíněných společenských bariér, které brání Romům v jejich sociálním vzestupu – úspěchu ve vzdělávacím systému a na trhu práce. Romové tyto bariéry jen velmi obtížně překonávají. Cílem této práce je představit ty z Romů, kterým se podařilo sociální bariéry překonat a projít vzestupnou sociální mobilitou. Na základě kvalitativních rozhovorů a následné kvalitativní analýzy text nabízí odpověď na otázku, jakým způsobem se podařilo zkoumaným Romům překonat etnicky podmíněné sociální bariéry a dosáhnout vyššího společenského postavení (úspěchu ve vzdělávacím systému a na trhu práce), než jaké mají jejich rodiče.
Most members of the Roma population in the Czech Republic reproduce their social status. Roma children tend to end up in the same social class as their parents. This social class suffers economic deprivation and often social exclusion as well. This reflects the existence of ethnically conditioned social barriers that prevent the Roma from social advancement – from achieving success in education as well as on the labor market. It is very difficult for the Roma to overcome these barriers. The aim of this thesis is to introduce members of the Roma population who have succeeded in overcoming social barriers and achieved social advancement. Based on qualitative interviews as well as a qualitative analysis, the text offers an answer to the question of how the Roma people (included in the present study) have managed to cross ethnically conditioned social barriers and achieve higher social status (success in education as well as on the labor market ) than their parents.
Item Description:Vedoucí práce: Csaba Szaló
Physical Description:171 l.