Maloškálová prostorová variabilita stanovištních faktorů v dubových lesích a její vztah k druhovému složení bylinného patra

Cílem práce bylo zhodnotit maloškálovou variabilitu vybraných stanovištních faktorů (pH půdy, vlhkost, světlo) a jejich vliv na vegetaci podrostu dvou různých dubových lesů – světlé doubravy a stinné dubohabřiny. Oba studované lesní porosty leží v okolí Brna. Na obou lokalitách bylo vytyčeno pět plo...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Hradilová, Lucie (Dissertant)
Other Authors: Roleček, Jan, 1976- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2010
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/269104/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Cílem práce bylo zhodnotit maloškálovou variabilitu vybraných stanovištních faktorů (pH půdy, vlhkost, světlo) a jejich vliv na vegetaci podrostu dvou různých dubových lesů – světlé doubravy a stinné dubohabřiny. Oba studované lesní porosty leží v okolí Brna. Na obou lokalitách bylo vytyčeno pět ploch velikosti běžných fytocenologických snímků (10 x 10 m), jež byly následně rozděleny na 25 dílčích malých snímků (2 x 2 m). Ze středu každého malého snímků byla sebrána data o prostředí – vyfotografován stromový zápoj, odebrány vzorky půdy pro analýzy pH a změřena vlhkost půdy. Byl zapsán fytocenologický snímek pro jednotlivé malé plochy. Zjištěné údaje o stanovištních faktorech a vegetaci byly vyhodnoceny ordinačními a korelačními analýzami. Výsledkem studie jsou zjištěné vztahy mezi vegetací a prostředím na malé škále. Hlavním určujícím faktorem prostředí bylo ve světlé doubravě světlo. Tento faktor zde signifikantně ovlivňuje druhové složení podrostu i jeho bohatost. Ve stinné dubohabři
The aim of the study was to investigate fine-scale heterogeneity of the chosen environmental variables (soil pH, moisture, light conditions) and their relationship to understorey composition of two different kinds of oak forests. Both study sites were located in the surroundings of Brno. At each site, five larger plots sized like ordinary phytosociological forest plots (10 x 10 m) were sampled. These were divided into 25 smaller plots (2 x 2 m). The data on environmental factors were taken from the middle of each small plot – canopy photographs, soil samples for pH analysis and soil moisture measurement. Vegetation data were also recorded for small plots. The datasets were analysed using ordination and correlation analyses. Results of the study include description of fine-scale interactions between understorey and environmental factors. The most determining factor in light oak wood was light availability. This factor was significantly related both to species richness and species compos
Item Description:Vedoucí práce: Jan Roleček
Physical Description:1 CD-ROM