Vývoj vegetace holocénu na území ČR (Morava) - vliv člověka na krajinu (šíření rodu Carpinus)

Cíl této bakalářské práce byl rozdělen do dvou fází. V rešeršní části byly zpracovány postupné změny vegetace na území Moravy v holocénu. Důležitou součástí bylo zpracování šíření rodu Carpinus - habr a vliv člověka na jeho výskyt. Druhou částí práce bylo mikroskopické studium pylových zrn habru z l...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Soldán, Lumír (Dissertant)
Other Authors: Doláková, Nela, 1960- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2010
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/211847/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Cíl této bakalářské práce byl rozdělen do dvou fází. V rešeršní části byly zpracovány postupné změny vegetace na území Moravy v holocénu. Důležitou součástí bylo zpracování šíření rodu Carpinus - habr a vliv člověka na jeho výskyt. Druhou částí práce bylo mikroskopické studium pylových zrn habru z lokality Pohansko a posouzení jeho in situ výskytu nebo možných redepozic ve vzorcích ze sedimentů datovaných jako starší holocén.
The aim of this bachelor thesis was divided on two stages. In the literature retrieval part the gradual changes of vegetation in the territory of Moravia in the Holocene has been worked up. The process of the spread of the genus of Carpinus - hornbeam and the human impact on the incidence was an important part of the thesis. The second part of this thesis was devote on the microscopical study of pollen hornbeam grains from the area of Pohansko and the assessment of its in situ occurrence or the possibility of redepozitions in the samples from sediments dated as older Holocene.
Item Description:Vedoucí práce: Nela Doláková
Physical Description:31 l., [1] l. příl.