Interakce mezi netopýry a jejich úkrytovými ektoparazity

Tato práce pojednává o ektoparazitech netopýrů, sestává z informací získaných z literatury a také z vlastní terénní práce a výsledků. Zpracovává problematiku vzájemného působení ektoparazitů a jejich hostitelů se zaměřením na temporární parazity v úkrytech. Jsou rozebírány obecné faktory ovlivňující...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Růžičková, Lucie, 1987- (Dissertant)
Other Authors: Bartonička, Tomáš, 1977- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2009
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/209564/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Tato práce pojednává o ektoparazitech netopýrů, sestává z informací získaných z literatury a také z vlastní terénní práce a výsledků. Zpracovává problematiku vzájemného působení ektoparazitů a jejich hostitelů se zaměřením na temporární parazity v úkrytech. Jsou rozebírány obecné faktory ovlivňující tyto interakce, například typ hostitelova úkrytu, mikroklimatické podmínky, hostitelská specifita, množství přítomných netopýrů a obranyschopnost jejich organismu. Práce dokumentuje negativní dopad infestace na netopýry a rozebírá jejich možné antiparazitické strategie. Patrně nejzávažnější z nich se zdá být střídání úkrytů. Modelovým úkrytovým ektoparazitem netopýrů jsou štěnice (Cimicidae, Heteroptera). Nakonec je představen nový způsob vzorkování tohoto hmyzu v prostorných úkrytech a dílčí výsledky studia sezónní dynamiky štěnice Cimex pipistrelli na třech lokalitách České republiky.
This thesis focuses on ectoparasites of bats, consists of information gained from a literature and from own work and results as well. It process problems of reciprocal action of ectoparasites and their hosts with a view to temporar parasites in roosts. General factors influencing these interactions are mentioned, for example type of host's roost, microclimatic conditions, host specifity, number of present bats and immunity reactions of their organisms. The thesis documents the negative impact of infestation on bats and treats of their possible antiparasitic strategies. The roost switching seems to be presumably the most important of them. The model roost ectoparasites are bat bugs (Cimicidae, Heteroptera). Finally, a new method of their sampling and the preliminary results of field study the seasonal dynamics of bat bugs Cimex pipistrelli in three locations in the Czech republic are presented.
Item Description:Vedoucí práce: Tomáš Bartonička.
Physical Description:62 l.