Úroveň znalostí seniorů v první pomoci

Diplomová práce zjišťuje úroveň znalostí seniorů v první pomoci. Její obsahem je nejen průzkum znalostí a dovedností, ale i to, zda je rozdíl v úrovni znalostí mezi muži a ženami, mezi seniory nad 75 a pod 75 let, ale i mezi seniory s nižším a vyšším vzděláním. Práce zjišťuje také bariéry, které brá...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Pitelová, Jana (Dissertant)
Other Authors: Pospíšilová, Alena, 1981- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2009.
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/259028/lf_m/
Cover Image
Description
Summary:Diplomová práce zjišťuje úroveň znalostí seniorů v první pomoci. Její obsahem je nejen průzkum znalostí a dovedností, ale i to, zda je rozdíl v úrovni znalostí mezi muži a ženami, mezi seniory nad 75 a pod 75 let, ale i mezi seniory s nižším a vyšším vzděláním. Práce zjišťuje také bariéry, které bráni seniorům v poskytování první pomoci a zda mají senioři zájem získávat nové informace o první pomoci. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části jsme se pokusily v jednotlivých kapitolách obeznámit s problematikou stáří, demografii stáří, gerontologii, geriatrii, a ze vzděláváním ve stáří. Část teorie jsem věnovala informacím o první pomoci. Těžiště práce tvoří kvantitativní průzkumové šetření vědomostí a znalostí 150 seniorů ve znalostních otázkách v první pomoci. Výsledná analýza a interpretace údajů poskytuje informace o správnosti a nesprávnosti odpovědí na vědomostní otázky v první pomoci. Respondenty byli senioři v domácím prostředí, v penzioně.
Thesis determined the level of knowledge of older people in first aid. Its content is not only a survey of knowledge and skills, but also to whether the difference in the level of knowledge among men and women, among seniors over 75 and under 75 years of age, but also among older people with lower and higher education. This work identifies the barriers that prevent older people in the provision of first aid, and whether older people interested in gaining new information about first aid. Thesis is divided into theoretical and empirical part. In the theoretical part, we have attempted in each chapter about the problems of old age, age demography, gerontology, geriatrics, and training in old age. Part of the theory I give information on first aid. The focus of the work consists of a quantitative survey examiner knowledge and expertise of older people in the 150 questions in the knowledge of first aid. The resulting analysis and interpretation of data provides information on the correctnes.
Item Description:Vedoucí práce: Alena Pospíšilová.
Physical Description:135 l. + 2 posudky.