Fylogeneze druhů rodu Tachina (Tachinidae, Diptera) - západu palearktické oblasti - srovnání analýzy morfologických a molekulárně-genetických znaků

Fylogeneze druhů rodu Tachina (Tachinidae, Diptera) západu palearktické oblasti – srovnání analýzy morfologických a molekulárně-genetických znaků V předložené diplomové práci byly charakterizovány struktury samčího postabdomenu rodu Tachina Meigen, 1803 na rodové, podrodové a druhové úrovni. Ze zápa...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Novotná, Hana, 1984- (Dissertant)
Other Authors: Vaňhara, Jaromír, 1947- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2008
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/106641/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Fylogeneze druhů rodu Tachina (Tachinidae, Diptera) západu palearktické oblasti – srovnání analýzy morfologických a molekulárně-genetických znaků V předložené diplomové práci byly charakterizovány struktury samčího postabdomenu rodu Tachina Meigen, 1803 na rodové, podrodové a druhové úrovni. Ze západu palearktické oblasti je dosud známo 12 druhů rodu Tachina. Práce přináší klíč samců druhů rodu Tachina na základě struktur postabdomenu doložených na 14 obrazových tabulích. Celkem bylo pořízeno 84 diagnostických kreseb a mikrofotografií samčího postabdomenu a jeho částí. Byla provedena kladistická analýza na základě 12 morfologických znaků ze samčího postabdomenu a kombinovaná fylogenetická analýza molekulárních markerů 12S a 16S rDNA uvedených druhů rodu Tachina. Na základě studia samčího postabdomenu i analýzy molekulárních markerů bylo navrženo nové taxonomické pojetí podrodu Tachina, kdy druh Tachina magna si vyžádal vytvoření nového podrodu a byl odhalen možný nový druh uvnitř podro.
Phylogeny of West Palearctic species of the genus Tachina - comparison of analyses based on morfological and molecular characters Male postabdominal structures of Tachina Meigen, 1803 on the generic, subgeneric and species level were described in this master's thesis. The genus Tachina comprises 12 species distributed in the West Palearctic Region. An original key based on the male terminalia was compiled. For this purpose 84 pen drawings and micrographs of the male terminalia were arranged into 14 plates. A cladistic analysis based on 12 morfological characters on the male postabdomen and combined phylogenetic analysis based on molecular markers 12S and 16S rDNA were used. A new taxonomic concept of the Tachina subgenus (i. e. a new subgenus for Tachina magna) was proposed. A new species within the Eudoromyia subgenus was discovered.
Item Description:Vedoucí práce: Jaromír Vaňhara
Physical Description:1 CD-ROM