Flóra dolního toku Želetavky

Flóra dolního toku Želetavky Práce se zabývá floristickým výzkumem území v okolí dolního toku Želetavky, od soutoku s Bihankou po soutok s Dyjí. Floristické zápisy druhů byly pořízeny v průběhu let 2005–2007 celkem na 45 různorodých lokalitách, pokrývajících stanovištní a vegetační spektrum celé obl...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Runkasová, Jana (Dissertant)
Other Authors: Šmarda, Petr (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2008
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/106782/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Flóra dolního toku Želetavky Práce se zabývá floristickým výzkumem území v okolí dolního toku Želetavky, od soutoku s Bihankou po soutok s Dyjí. Floristické zápisy druhů byly pořízeny v průběhu let 2005–2007 celkem na 45 různorodých lokalitách, pokrývajících stanovištní a vegetační spektrum celé oblasti. Celkem se mi podařilo zaznamenat 497 taxonů rostlin, z nichž jsou pro území České republiky hodnoceny 2 jako silně ohrožené, 11 jako ohrožené a 41 jako vzácnější. Podařilo se mi ověřit 391 taxonů uváděných v území dřívějšími autory, 106 taxonů se mi podařilo z území zaznamenat nově. Součástí práce je dokladový herbář s 200 položkami (BRNU). V úvodních kapitolách je uveden popis přírodních podmínek, shrnutí dosavadního botanického výzkumu a zhodnocení vlivu člověka na vývoj květeny území.
Flora of the lower Želetavka river The work is focused on the floristic research in the surroundings of the lower Želetavka river, from the tributary of the Bihanka river to the junction with the Dyje river. The presence of species was recorded during 2005–2007 at 45 contrasting sites, covering habitat and vegetation diversity of the study area. Alltogether 497 taxa were recorded of which two are classified as endangered, 11 as vulnerable, and 41 as near threatened in the Czech Rupblic. The ocurrence of 391 taxa was recorded with accordance with the data of former authors, 106 are docummented from the region for the first time. 200 herbarium specimens docummenting some selected taxa are stored at BRNU. Introduction chapters describe natural conditions, review former botanical investigations, and discuss human impact on the flora of the region.
Item Description:Vedoucí práce: Petr Šmarda
Physical Description:1 CD-ROM