Ženy jako oběti domácího násilí

Cílem této práce bylo odpovědět na otázku: „Jaký je postoj žen v regionu města Uherské Hradiště, které se v dospělosti staly oběťmi domácího násilí, k pachatelům a k obětem domácího násilí?“ Teoretická část práce popisuje domácí násilí ve všech souvislostech včetně popisu obětí a pachatelů, genderov...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Zlatušková, Květoslava (Dissertant)
Other Authors: Čechová, Jana, 1980- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2008.
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/68188/fss_m/
Cover Image
Description
Summary:Cílem této práce bylo odpovědět na otázku: „Jaký je postoj žen v regionu města Uherské Hradiště, které se v dospělosti staly oběťmi domácího násilí, k pachatelům a k obětem domácího násilí?“ Teoretická část práce popisuje domácí násilí ve všech souvislostech včetně popisu obětí a pachatelů, genderových a právních aspektů domácího násilí. Dále jsem vymezila po teoretické stránce postoj a vnímání. Následně je popsáno, jaký postoj zaujímá veřejnost k násilí, a to jak k násilí páchanému na ženách, tak k násilí páchanému na dětech. Z tohoto teoretického základu je v závěru této části práce odvozena hlavní výzkumná otázka a dále dílčí výzkumné otázky. Výzkum byl proveden kvalitativní metodou a byla použita technika nestandardizovaného rozhovoru. V praktické části práce jsou interpretovány výsledky provedeného výzkumu a zodpovězeny dílčí výzkumné otázky. V závěru práce je zodpovězena hlavní výzkumná otázka.
The aim of the work is to answer the question: What is the attitude of the women from Uherské Hradiště region who in the adult age became victims of the domestic violance towards offenders and victims of the violance themselves ? The theoretical part of the work describes the domestic violance in all the connections including the typology of the victim and the offender, dangerous factors, gender and law aspects of the domestic violance. Next I specified the terms attitude and sensibility from the theoretical point of view. The following part describes the attitude of the public towards violance committed both on women and children. From this theoretical basis at the end of the part the main experimental question as well as partial experimental questions are derived. The research was carried out by means of qualitative method and non-standardized intreview. The results of the research are being interpreted in the practical part as well as the partial experimental questions are.
Item Description:Vedoucí práce: Jana Čechová.
Physical Description:82 s.