Funkční analýza teplotně senzitivních mutantů nádorového supresoru p53

Protein p53 je nádorový supresor, který v odpovědi na buněčný stres vyvolává zástavu buněčného cyklu nebo programovanou buněčnou smrt. To vede k eliminaci premaligních a maligních buněk a k prevenci vzniku nádorů. Ztráta funkce proteinu p53 hraje významnou roli v procesu karcinogeneze u většiny typů...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Nikulenkov Grochová, Diana (Dissertant)
Other Authors: Šmardová, Jana, 1961- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
English
Published: 2008
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/14699/prif_d/
Cover Image
Description
Summary:Protein p53 je nádorový supresor, který v odpovědi na buněčný stres vyvolává zástavu buněčného cyklu nebo programovanou buněčnou smrt. To vede k eliminaci premaligních a maligních buněk a k prevenci vzniku nádorů. Ztráta funkce proteinu p53 hraje významnou roli v procesu karcinogeneze u většiny typů nádorů. Více než 50% nádorů obsahuje nefunkční protein p53 v důsledku bodové mutace v genu p53. Reaktivace nádorového supresoru p53 se v poslední době jeví jako jedna z možných strategií specificky cílené, protinádorové terapie. Pomocí funkční metody FASAY („functional analysis of separated alleles in yeast“), která se v naší laboratoři využívá k rutinní analýze statutu proteinu p53 u různých typů nádorů, byl sestaven soubor 23 teplotně závislých mutantů p53. Za využití kvasinkového expresního systému jsme podrobně analyzovali funkční a strukturní vlastnosti mutantů v našem souboru. Studovali jsme transaktivační schopnosti jednotlivých mutantů ve vztahu k teplotě kultivace a k sekvenci růz.
The p53 protein is a tumor suppressor which in response to cell stress promotes cell cycle arrest or programmed cell death. This leads to elimination of pre-malignant and malignant cells and to prevention of tumor formation. Loss of the p53 protein function plays an important role in carcinogenesis of the majority of tumor types. More then 50% of human tumors contains non-functional p53 protein due to mutation in the p53 gene. Reactivation of p53 is promising therapeutical approach to specifically combat cancer. Using functional method FASAY („functional analysis of separated alleles in yeast“), which is used in our laboratory for routine analysis of p53 status from different type of tumors, the collection of 23 temperature dependent p53 mutants was set up. Using the yeast expression system, we analyzed the functional and structural features of our p53 mutants in detail. We studied dependency of transactivation abilities of individual mutants on cultivation temperature and responsive e.
Item Description:Vedoucí práce: Jana Šmardová.
Physical Description:122 l., [44] l. příl. : il.