Asociační experiment zaměřený na prostorové vztahy u slepých lidí

Cílem práce je srovnání produkce volných slovních asociací zaměřených na prostorové vztahy lidí od narození slepých a vidících. Je zde snaha dozvědět se co nejvíce informací o mentálních představách, centrálním pojmu v kognitivní psychologii, o tom jak jsou konstruované, získat nové informace o způs...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Večeřová, Eliška (Dissertant)
Other Authors: Vavrečka, Michal (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2008.
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/136235/fss_b/
Cover Image
Description
Summary:Cílem práce je srovnání produkce volných slovních asociací zaměřených na prostorové vztahy lidí od narození slepých a vidících. Je zde snaha dozvědět se co nejvíce informací o mentálních představách, centrálním pojmu v kognitivní psychologii, o tom jak jsou konstruované, získat nové informace o způsobech reprezentace prostoru u slepých lidí, zda využívají jiné strategie při přemýšlení o prostoru a jeho vnímání. Jedná se o možnost odhalení nových faktů o povaze a způsobu kódování mentálních představ a z nich odvozených mentálních reprezentací. Zkoumanými osobami jsou lidé od narození nevidomí, kteří nikdy nevnímali vizuální vjemy. Bylo zkoumáno, zda se tento deficit zrakové zkušenosti projeví v produkci jejich volných slovních asociací. Výzkumná otázka zněla, zda „Existují rozdíly v produkci volných slovních asociací, které se týkají prostorových vztahů u vidících a nevidomých od narození?“ Na základě teorie a doposud vykonaných výzkumů byla stanovena hypotéza „V produkci volných slovní.
The aim of the paper is to compare a free word associations´ production oriented on spatial representation between congenitally blind and normally sighted people. There is an endeavour to know some new information about mental imagery, central idea of the cognitive psychology, the way of its construction, to get new information about spatial representation by congenitally blind people, if they use some other strategies in thinking about space and its perception. Surveyed persons are congenitally blind who never percept visual perceptions. It was examined, if this visual experience deficit approves oneself in production of their free word associations. There was examined this question: Are there differences in free word associations´ production between congenitally blind and normally sighted? Based on the theory and researches was provided a hypothesis: There are no differences in free word associations´ production between congenitally blind and normally sighted. Pro essence detection o.
Item Description:Vedoucí práce: Michal Vavrečka.
Physical Description:48 s.