Poruchy regulace buněčného cyklu v dyspláziích a karcinomech děložního hrdla, jejich význam a možnosti využití k včasné a přesné diagnostice cervikálních lézí

Drtivá většina cervikálních dysplázií i karcinomů je kauzálně spjata s infekcí humánním papillomavirem (HPV), zvláště pak vysoce rizikovými onkogenními typy (-16, -18, -31, -33, atd.) Lidské papillomaviry transformují cervikální epitel mimo jiné inaktivací proteinu pRb onkoproteinem E7. V důsledku i...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Rotterová, Pavla (Dissertant)
Other Authors: Nenutil, Rudolf (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2008.
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/19620/lf_d/
Cover Image
Description
Summary:Drtivá většina cervikálních dysplázií i karcinomů je kauzálně spjata s infekcí humánním papillomavirem (HPV), zvláště pak vysoce rizikovými onkogenními typy (-16, -18, -31, -33, atd.) Lidské papillomaviry transformují cervikální epitel mimo jiné inaktivací proteinu pRb onkoproteinem E7. V důsledku inhibice funkce pRb se neefektivně zvyšuje hladina proteinu p16. V cervikálních prekancerózách a karcinomech byla zjištěna zvýšená exprese proteinu p16. Cílem této práce bylo, v souladu s recentními publikovanými daty, potvrdit expresi p16 v histologickém a cytologickém materiálu z děložního hrdla jako korelát dysplastické transformace cervikálního epitelu. Dále zjistit a metodicky propracovat možnosti detekce proteinu p16, především v materiálu z cytologií děložního hrdla a na buněčných liniích, srovnání výsledků exprese proteinu p16 a výskytu HPV 16 a 18 v dyspláziích děložního hrdla.
With help of high sensitive methods it was found that the vast majority of cervical dysplasias and carcinomas is causally connected to the human papillomavirus infection (HPV), especially to the high risk oncogen types (-16, -18, -31, -33, etc.). Human papillomaviruses in dysplasias and carcinomas of cervix transform the epithel among others by pRb inactivation by oncoprotein E7. Protein p16 is functionally connected to the cell cycle regulation through protein Rb. Protein Rb in its active form inhibits the p16 transcription. Resulting from the blocation of pRb function p16 value increases ineffectivelly; p16 does decrease the value of cyclin D/cdk4 complexes but it will not assert functionally itself because of pRb inactivation. It was found a higher expression of p16 in precanceroses and carcinomas. The aim of the study was to confirm the correlation between the p16 expression and dysplastic transformation of cervical epithelium and HPV 16, 18 incidence. We have used the histologic.
Item Description:Vedoucí práce: Rudolf Nenutil.
Physical Description:80 l.