Fluktuačná asymetria u človeka

Fluktuačná asymetria je jedným z troch typov asymetrií, ktoré sa vyskytujú u bilaterálne symetrických organizmov. Vzťahuje sa na drobné náhodné odchýlky od dokonalej symetrie a vyplýva z neschopnosti jedinca prejsť identickým vývinom na oboch stranách bilaterálne symetrického znaku. Charakterizovaná...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Koprdová, Adela (Dissertant)
Other Authors: Králík, Miroslav, 1973- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Slovak
Published: 2007.
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/150678/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Fluktuačná asymetria je jedným z troch typov asymetrií, ktoré sa vyskytujú u bilaterálne symetrických organizmov. Vzťahuje sa na drobné náhodné odchýlky od dokonalej symetrie a vyplýva z neschopnosti jedinca prejsť identickým vývinom na oboch stranách bilaterálne symetrického znaku. Charakterizovaná je normálnym frekvenčným rozdelením stranových rozdielov s nulovým priemerom. Nemá genetický základ, je výsledkom náhodných lokálnych porúch v morfogenéze, takže ju možno použiť ako mieru vývinovej (ne)stability. Fluktuačná asymetria sa považuje za praktický nástroj, ktorým možno odvodiť biologickú zdatnosť organizmov, ich kvalitu, zdravotný stav, ale najmä stupeň záťaže, ktorému boli vystavení počas vývinu. Ako indikátor genetickej a fenotypovej kvality sa fluktuačná asymetria dáva do súvislostí s pohlavným výberom, v zmysle intrasexuálneho súperenia či príťažlivosti. Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť najdôležitejšie metodické momenty fluktuačnej asymetrie a vytvoriť pre.
Fluctuating asymmetry is one of three types of asymmetries, that occur in bilaterally symmetrical organisms. Fluctuating asymmetry refers to subtle random departures from perfect symmetry of trait and is a direct result of the inability of individuals to undergo identical development on both sides of a bilaterally symmetrical trait. It is a product of non-genetic variation in symmetry – random local disturbances in morphogenesis – and hence is proposed to serve as a measure of developmental (in)stability. Fluctuating asymmetry is suggested as a useful tool in inferring the fitness, quality and health of organisms, but mainly in inferring the levels of stress organisms have been subjected to during development. Fluctuating asymmetry as an indicator of genetic or phenotypic quality has been associated with sexual selection in terms of sexual competition or attractiveness.
Item Description:Vedoucí práce: Miroslav Králík.
Physical Description:80 l.