Význam leptinu v hematologii a onkologii

Leptin je malý 16kD protein s regulačními funkcemi hormonu a cytokinu. Tyto funkce jsou velmi různorodé. Hlavní funkcí je restrikce příjmu potravy prostřednictvím hypothalamických mediátorů. Leptin se však podílí na mnoha dalších funkcích včetně kontroly pohlavního vývoje a rovněž regulace krvetvorb...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Gaja, Alexander (Dissertant)
Other Authors: Penka, Miroslav, 1952- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2006.
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/54908/lf_d/
Cover Image
Description
Summary:Leptin je malý 16kD protein s regulačními funkcemi hormonu a cytokinu. Tyto funkce jsou velmi různorodé. Hlavní funkcí je restrikce příjmu potravy prostřednictvím hypothalamických mediátorů. Leptin se však podílí na mnoha dalších funkcích včetně kontroly pohlavního vývoje a rovněž regulace krvetvorby a něktarých imunologických parametrů. Cílem práce bylo: 1) zjistit, zda existuje vztah mezi koncentracemi leptinu v séru a tukem v kostní dřeni, stejně jako je tomu u periferní tukové tkáně a viscerálního tuku,2)zjistit, zda existuje vztah mezi leptinem a parametry hematopoézy in vivo 3)zjistit nové poznatky o metabolizmu leptinu u pacientů s nádorovým onemocněním 4) zjistit případné odlišnosti v metabolizmu leptinu u nádorových onemocnění ve srovnání s nenádorovými onemocněními. Studie prokázaly několik dříve nepublikovaných faktů, zejména: 1)nižší koncentrace leptinu v kostní dřeni v porovnání s periferní krvi, 2) vzájemnou závislost těchto koncentrací, 3) závislost koncentrací leptinu v.
Leptin is a small 16kD protein produced by adipose tissue. It has a regulatory function of hormone and cytokine. These functions are very polymorphic. The main function is the restriction of feeding through some mediators from hypothalamus. However leptin is concerned of many other functions including control of sex development, and also regulation of hematopoesis and some immunological functions. Aims: 1) Identify if relation between concentrations of leptin in serum and fat in bone marrow exists as well as in case of subcutaneous and visceral fat tissue, 2) ascertain if approach among leptin and parameters of hematopoesis in vivo exist, 3) uncover a new peaces of knowledge of leptin metabolism in cancer patients, 4) find appropriate differences in metabolism of leptin in tumour diseases compared with non-tumour disorders. Conclusions: The studies demonstrate a few previously unpublished facts especially: 1) lower concentrations of leptin in bone marrow compared to peripheral blood, 2.
Item Description:Vedoucí práce: Miroslav Penka.
Physical Description:51 l.