Elektrochemická analýza poškození DNA

Studium nukleových kyselin je v popředí zájmu vědců již od poloviny minulého století, kdy Watson s Crickem objevili strukturu dvoušroubovice DNA. V současné době se jedná především o vývoj spolehlivých DNA biosenzorů a čipů, které umožňují detekovat hybridizaci DNA, případně její interakci s různými...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Cahová, Kateřina (Dissertant)
Other Authors: Paleček, Emil, 1930-2018 (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
English
Published: 2006.
Subjects:
Online Access:Elektronická verze přístupná pouze pro studenty a pracovníky MU
Cover Image
Description
Summary:Studium nukleových kyselin je v popředí zájmu vědců již od poloviny minulého století, kdy Watson s Crickem objevili strukturu dvoušroubovice DNA. V současné době se jedná především o vývoj spolehlivých DNA biosenzorů a čipů, které umožňují detekovat hybridizaci DNA, případně její interakci s různými látkami. Tématem této práce je elektrochemická analýza poškození DNA. Poškození DNA v buňkách ovlivňuje schopnost její replikace a exprese genetické informace, a interakce DNA s chemickými nebo fyzikálními činiteli tedy muže vést ve svém důsledku ke vzniku vážných onemocnění, zahrnujících také rakovinu. Elektrochemické metody našly uplatnění v analýze nukleových kyselin v šedesátých letech minulého století, kdy byly publikovány první práce, zabývající se elektroaktivitou a povrchovou aktivitou DNA. Nukleové kyseliny mohou být analyzovány pomocí různých elektrochemických metod, neboť podléhají redukčním a tenzametrickým procesům na rtuťových elektrodách a oxidačním reakcím na elektrodách uhlíkových.
Nucleic acids have been intensively studied by many scientists for about fifty years (since publication of the DNA double helix by Watson and Crick). At present, development of reliable DNA biosensors and chips belong to the main objectives. These biosensors should enable the detection of DNA hybridization or interaction of DNA with various agents. The topic of this thesis is electrochemical analysis of DNA damage. Damage to DNA in cells may alter the ability of DNA replication and gene expresion and the interactions of DNA with chemical or physical agents can subsequently lead to serious health disorders including cancer. Study of nucleic acids by electrochemical methods came in useful at sixties of last century when the first papers on electroactivity and surface activity of DNA were published. Nucleic acids can be analyzed using various electrochemical methods because of their reduction and tensammetric processes at the mercury electrode and oxidation reactions at the carbon electrodes.
Item Description:Vedoucí práce: Emil Paleček.
Physical Description:92 l.