Sladkovodní karbonáty Zapadních Karpat a jejich výskyt na lokalitě Santovka /

Táto bakalárska práca sa zaoberá sprašami, sladkovodými karbonátmi a ich problematikou. Následne sú v práci rozpísané geografické a geologické údaje o lokalite Santovke, ktoré ústia do vyhodnotenia nameraných dát a ich následnú interpretáciu. Cielom práce bolo vyhodnotiť sprašový profil a pokúsiť sa...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Bobula, Ondrej (Dissertant)
Other Authors: Petřík, Jan (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Slovak
Published: 2017
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/436601/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá sprašami, sladkovodými karbonátmi a ich problematikou. Následne sú v práci rozpísané geografické a geologické údaje o lokalite Santovke, ktoré ústia do vyhodnotenia nameraných dát a ich následnú interpretáciu. Cielom práce bolo vyhodnotiť sprašový profil a pokúsiť sa o jeho vysvetlenie. Počas poslednej doby ľadovej vznikali na tejto lokalite, obývanej paleolitickým človekom, travertíny zarovno so sprašou. Z tohto dôvodu nám daná lokalita môže poskytnúť informácie o podmienkach, ktoré panovali počas vzniku travertínovej kopy a naakumulovanej spraše v travertínovej kapsule. Rovnako je možné interpretovať prírodné prostredie, v ktorom sa paleolitický človek nachádzal. Medzi hlavný výstup práce patrí tabuľka, ktorá hovorí o podmienkach, ktoré panovali pri vzniku samotnej sprašovej kapsule.
This thesis deals with the issue of loess. Partly, it is also focused on the issue of freshwater carbonates. The work them contains geographical, and geological data from the Santovka location, its analysis and interpretation. The aim of the paper was to evaluate the loess profile and an attemt to explain it. Throughout the last ice age both travertine and loess were created in this location (Then inhabited by the paleolitic human). The location can therefore serve as a source of information about the conditions whitch existed at the time of the origin of the travertine deposit and accumulated loess in travertine defects. Similarly, it is possible to interpret the natural habitat of the paleolithic human. One of the major outcomes of the thesis is a table chart outlining the existing conditions at the time of the loess capsule creation.
Item Description:Vedoucí práce: Jan Petřík
Physical Description:47 listů