Neinvazivní plicní přetlaková ventilace u pacientů s poruchami dýchání vázanými na spánek /

Diplomová práce se zabývá problematikou neinvazivní plicní přetlakové ventilace (NPAP) u pacientů s poruchami dýchání vázanými na spánek. Výzkumné šetření proběhlo formou kvalitativního výzkumu. Byl zjišťován rozdíl mezi kvalitou života pacientů s poruchami dýchání vázanými na spánek před a po šesti...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Nečasová, Erika (Dissertant)
Other Authors: Pospíšilová, Alena, 1981- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/358711/lf_m/
Cover Image
Description
Summary:Diplomová práce se zabývá problematikou neinvazivní plicní přetlakové ventilace (NPAP) u pacientů s poruchami dýchání vázanými na spánek. Výzkumné šetření proběhlo formou kvalitativního výzkumu. Byl zjišťován rozdíl mezi kvalitou života pacientů s poruchami dýchání vázanými na spánek před a po šesti měsících NPAP terapie. Práce také zkoumá, jaké faktory hrají roli při rozhodování pacientů s poruchami dýchání vázanými na spánek o dodržování doporučeného režimu při NPAP terapii. Výzkumné šetření bylo provedeno ve FNUSA – ICRC, v Kardiologickém výzkumném spánkovém centru. Z výsledků práce vyplývá, že i když NPAP terapie má významný vliv na zlepšení kvality života pacientů, její vedlejší nežádoucí účinky mohou mít negativní vliv na dlouhodobou compliance. Stejně tak nedostatečná edukace pacientů v oblasti NPAP terapie a chybějící aktivní podpora spánkové laboratoře se ukázaly jako dva významné faktory při rozhodování pacientů o dodržování doporučeného léčebného režimu.
This thesis follow up with noninvasive positive airway pressure (NPAP) therapy in patients with sleep related breathing disorders (SRBD). The survey was done by qualitative research. It was investigated difference between the quality of life for patients with sleep related breathing disorders before and after six months of therapy NPAP. The thesis also examines which factors play a role in make SRBD patient´s decision linked to adherence recommended NPAP therapy. The survey was conducted in FNUSA - ICRC in cardiology research sleep center. The results of this work showed that although NPAP therapy has a significant impact on improving the quality of life of patients, the side effects may to have a negative effect on long-term compliance. Also, lack of patient´s education in NPAP therapy and lack of sleep laboratory active support proved as the two factors when deciding on patient´s adherence to the treatment regimen. The results of this thesis will serve to improve care about patients with sleep related breathing disorders.
Item Description:Vedoucí práce: Alena Pospíšilová
Physical Description:112 listů