Metody studia self-kompatibility rostlin /

Tato bakalářská práce popisuje různé reprodukční strategie, které lze u rostlin pozorovat. Podrobně se věnuje v dnešní době častému přechodu od rostlin self-inkompatibilních (neschopných opylit se vlastním pylem) k rostlinám self-kompatibilním (schopných opylit se vlastním pylem). Dále je v práci pr...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Rozhoňová, Andrea (Dissertant)
Other Authors: Bureš, Petr, 1963- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/408626/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Tato bakalářská práce popisuje různé reprodukční strategie, které lze u rostlin pozorovat. Podrobně se věnuje v dnešní době častému přechodu od rostlin self-inkompatibilních (neschopných opylit se vlastním pylem) k rostlinám self-kompatibilním (schopných opylit se vlastním pylem). Dále je v práci probírána právě schopnost samoopylení u různých rostlinných druhů. Je popsána self-kompatibilita ve spojení se ztrátou genetické diverzity, s gynodioecií a s herbivory. Důraz je kladen na popis metod, které jsou v dnešní době k detekci self-(in)kompatibility používány. U čeledi Asteraceae je detekce a stanovení míry self-kompatibility díky drobnému a složitému květenství obtížná. Závěrem práce je proto navržení vhodné metodiky pro zhodnocení self-kompatibility u rodu Cirsium, řadícího se do této čeledi.
This thesis describes varied reproductive strategies that can be detected in plants. It closely examines very frequent transition between self-incompatible plants (they do not have the ability to self-pollination) and self-compatible plants (they have the ability to self-pollination). Further this thesis describes in detail the ability to self-pollination in various plant species. There is clarified the relationship between self-compatibility and genetic diversity, gynodioecy and herbivores in the text. The emphasis is placed on the description of methods that are used for detection of self-(in)compatibility. In the family Asteraceae is the detection and the determining the level of self-compatibility very difficult because of the very small and complicated inflorescence. In the conclusion of this thesis is designed the appropriate methodology for the evaluation of self-compatibility in the genus Cirsium from the family Asteraceae.
Item Description:Vedoucí práce: Petr Bureš
Physical Description:60 listů : barevné ilustrace