Description
Item Description:Název z titulní obrazovky (verze z 9.11.2015)
Obrázky z textu vynechány, opatřeny původním popiskem, v původní podobě uloženy do samostatných souborů a připojeny hypertextovým odkazem (celkem 103)
Poznámky ve formátu poznámek pod čarou
Rejstřík vynechán
Physical Description:1 online zdroj
ISBN:978-80-7021-956-0.
Access:Přístup pouze pro oprávněné uživatele