Mechanismy srážení krve a trombolýzy /

Cévní onemocnění jsou v současné době nejčastější příčinou úmrtí a invalidity v rozvinutých, stejně jako rozvojových oblastech světa. Přestože se trombolytická terapie uplatňuje u celé řady těchto chorobných stavů (ischemická cévní mozková příhoda, plicní embolie, případně hluboká žilní trombóza či...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Thalerová, Sandra (Dissertant)
Other Authors: Vítečková Wünschová, Andrea (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/408958/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Cévní onemocnění jsou v současné době nejčastější příčinou úmrtí a invalidity v rozvinutých, stejně jako rozvojových oblastech světa. Přestože se trombolytická terapie uplatňuje u celé řady těchto chorobných stavů (ischemická cévní mozková příhoda, plicní embolie, případně hluboká žilní trombóza či akutní infarkt myokardu), její rekanalizační účinnost je omezená. Proto jsou vyvíjeny postupy pro zvýšení efektivity trombolytické terapie, přičemž základním nástrojem pro takovýto vývoj jsou studie in vitro. V bakalářské práci se věnuji procesům srážení krve a trombolýzy. Důraz je kladen na patologické srážení krve, kdy dochází k nežádoucí tvorbě trombů, a následnou léčbu takto vzniklých onemocnění. Experimentální část je zaměřena na optimalizaci podmínek pro studium trombolýzy in vitro s využitím klinicky používaného trombolytika alteplázy.
Vascular diseases are in the present time the most often cause of death and invalidity in developed, as well as developing countries of the world. Although the thrombolytic therapy is applied in a whole number of pathological states (acute ischemic stroke, pulmonary embolism, eventually deep venous thrombosis or acute myocardial infarction), its recanalization effectivity is limited. Therefore methods are developed in order to increase effectivity of thrombolytic therapy, while the basic tool used for such development are studies in vitro. In this thesis I follow the processes of blood clotting and thrombolysis. The emphasis is on pathological blood clotting, where undesirable formation of thrombi takes place, and the subsequent treatment of so formed conditions. The experimental part is focused on optimalization of conditions for the study of thrombolysis in vitro with the use of clinically approved thrombolytic alteplase.
Item Description:Vedoucí práce: Andrea Vítečková Wünschová
Physical Description:54 stran