Screening přírodních látek s perspektivou využití v protinádorové terapii /

Rostliny obsahují široké spektrum látek využitelných nejen v tradiční medicíně, ale některé látky izolované z rostlin jsou využívány i v terapii, včetně terapie nádorů. Jednou ze zajímavých skupin přírodních látek jsou kvartérní benzofenanthridinové alkaloidy. Tyto alkaloidy mají široké spektrum bio...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Fischerová, Kateřina (Dissertant)
Other Authors: Slaninová, Iva, 1967- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/350129/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Rostliny obsahují široké spektrum látek využitelných nejen v tradiční medicíně, ale některé látky izolované z rostlin jsou využívány i v terapii, včetně terapie nádorů. Jednou ze zajímavých skupin přírodních látek jsou kvartérní benzofenanthridinové alkaloidy. Tyto alkaloidy mají široké spektrum biologických účinků, jako jsou antibakteriální, antivirové, protizánětlivé i antiproliferační. Méně studovanými skupinami, které jsou v této práci popsané, jsou protoberberinové a pavinanové alkaloidy. Další rozsáhlou skupinou látek, přirozeně se vyskytující v rostlinách, která je rovněž součástí lidské stravy, jsou flavonoidy. U flavonoidů byla mimo jiné popsána i schopnost inhibovat P-glykoprotein, jeden z nejznámějších ABC transportérů, jejichž zvýšená exprese je zodpovědná za mnohočetnou lékovou rezistenci. Tato práce se zaměřuje na screening vybraných alkaloidů a flavonoidů, jejichž aktivita není dosud známá, z hlediska jejich antiproliferačního účinku a schopnosti inhibovat P-glykoprotein.
Plants contain a wide spectrum of substances used not only in traditional medicine, but also as drugs in western medicine, including cytostatics. One of the interesting group of natural products are quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids. These alkaloids have a wide spectrum of biological effects such as antibacterial, antiviral, anti-inflammatory and antiproliferative. Less studied groups, which are described in this thesis, are protoberberine and pavinane alkaloids. Flavonoids are another large group of substances naturally occurring in plants, which are also part of the human diet. For flavonoids besides other things was described the ability to inhibit P-glycoprotein, one of the best known ABC transporters, whose overexpression is responsible for multidrug resistance. This paper focuses on screening of selected alkaloids and flavonoids for their antiproliferative effects and ability to inhibit P-glycoprotein.
Item Description:Vedoucí práce: Iva Slaninová
Physical Description:97 listů