Diverzita ruderální vegetace Prahy

Bakalářská práce se zabývá diverzitou ruderální vegetace města Prahy. Bylo pořízeno 50 fytocenologických snímků a 9 floristických záznamů, na nichž byly zaznamenávány cévnaté rostliny. Celkem bylo zaznamenáno 213 druhů rostlin. Rostliny byly rozděleny do skupin podle původu a jejich ekologických nár...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Hašková, Andrea (Dissertant)
Other Authors: Lososová, Zdeňka, 1966- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/375699/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Bakalářská práce se zabývá diverzitou ruderální vegetace města Prahy. Bylo pořízeno 50 fytocenologických snímků a 9 floristických záznamů, na nichž byly zaznamenávány cévnaté rostliny. Celkem bylo zaznamenáno 213 druhů rostlin. Rostliny byly rozděleny do skupin podle původu a jejich ekologických nároků. Fytocenologické snímky byly klasifikovány do čtyř skupin a ty byly charakterizovány, dál byl zjištěn vliv typu zástavby a vzdálenosti od centra na rozdíly v zastoupení jednotlivých skupin rostlin a na rozdíly v druhové bohatosti. Bylo zjištěno, že v závislosti na vzdálenosti od centra roste počet druhů rostlin na ploše a roste zastoupení původních druhů. Rostliny v centru jsou teplomilnější než rostliny vyskytující se na plochách vzdálenějších.
This thesis deals with the diversity of ruderal vegetation in the city Praha. It was obtained 50 phytosociological relevés and 9 floristic records of vascular plants. There were recorded 213 species. Plants were characterized according to their origin and their ecological requirements. Phytosociological relevés were divided into 4 groups. Each of these groups were characterized. The effect of the type of development and distance to the city centre on species composition and species richness per plot was studied. It was found that with increasing distance to city centre increase also species richness and proportion of native species per plot. Ruderal vegetation in city centers is more thermophilous than vegetation of more distant plots.
Item Description:Vedoucí práce: Zdeňka Lososová
Physical Description:59 l.